Само 9% от компаниите в България продават онлайн

Само 9% от компаниите в България продават онлайн, докато в евросъюза една пета от фирмите използват интернет като канал за

Прочетете повече