КЗК: Имаме висящи преписки срещу участници на пазарите на електричество

В момента няма съмнение, че всички ние следва да поемем инициатива за взимане на серия от успешни мерки в областта

Прочетете повече