Бош започна обучение на софтуерни инженери у нас

Бош Инженеринг Център София стартира програма за обучение на млади софтуерни специалисти, която съчетава фундаментални знания с приложни технически умения

Повече

Парите в обращение у нас достигат 19.1 млрд. лв.

Какви промени настъпиха в паричното обращение през 2019 г.? Отговорът на този въпрос ни дават последните данни на Българска народна

Повече