Бош започна обучение на софтуерни инженери у нас

Бош Инженеринг Център София стартира програма за обучение на млади софтуерни специалисти, която съчетава фундаментални знания с приложни технически умения

Повече