Изненада: ваучерите за храна са на привършване

На практика най-засегнати са работещите на минимална работна заплата, за които  това означава намаление на покупателната им способност  до 13 процента.

Повече