Работодатели с детски градини и лагери: по-малко данъци

Работодатели, които осъществяват целеви социални инвестиции, насочени към изграждане на детски градини, детски стаи, дневни центрове, зелени училища и детски

Прочетете повече