КФН разследва цигарените компании на Пеевски за борсови нарушения

Комисията за финансов надзор за пръв път от години започна проверка и е на път да санкционира за нарушения на закона за ценните книжа дружества от орбитата на собственост на депутата от ДПС Делян Пеевски. Става въпрос за цигарените му компании „Булгартабак холдинг“, „Юрий Гагарин“ и „Благоевград БТ“.

Регулаторът разследва смяната на мажоритарния собственик на завода за цигарени опаковки „Юрий Гагарин“ – Пловдив, без да бъдат уведомени акционерите и продажбата на имот на дружеството без разрешение от акционерите.

С принудителни мерки, глоби и административните наказания сделките не могат да бъдат обявени за нищожни. Това би могъл да направи единствено съдът, ако Комисията за финансов надзор или някой от акционерите заведе искови производства. За нарушен обществен интерес от собствениците на публични дружества би могла да се самосезира и прокуратурата, тъй като това е в общите й правомощия за опазване на законността.

Какво свърши регулаторът

В единия казус става въпрос за решение на съвета на директорите от края на октомври компанията да продаде свой склад в района на Гара Искър – София, на „Техномаркет“. В този момент мажоритарен собственик и на двете дружества – продавач и купувач, е „Благоевград БТ“.

Според уведомление до фондовата борса от 17 октомври 2017 г. бордът на директорите на „Юрий Гагарин“ е взел решение да продаде складова база със застроена площ 3575 кв.м, която се намира в района на Гара Искър – София. Имотът е купен за 17 млн. лв. през 2016 г., като по това време Делян Пеевски е акционер в „Юрий Гагарин“ с 18% от акциите.

В съобщението до фондовата борса е посочено, че в сделката е на цена от 7.8 млн. лв. и в нея участват заинтересовани лица, което означава, че тя трябва да се извърши по пазарна цена. Оценка обаче не е публикувана. Съгласно публикувания одитиран счетоводен баланс от този период складът представлява 7.32% от активите на „Юрий Гагарин“.

Тъй като става въпрос за продажба на над 2% от активите на дружеството, за нея по закон трябва да се иска разрешение от общо събрание, когато става въпрос за сделка между свързвани лица. В случая не би могло да се смята, че сделката е част от предмета на дейност на „Юрий Гагарин“, тъй като основната дейност на дружеството не включва покупко-продажбата на недвижими имоти.

От КФН съобщават, че във връзка с публично оповестената от фабриката информация е била извършена проверка за нормативно съответствие с изискванията на закона, в това число и спазването на режима за сключване на сделки по разпореждане с активи на голяма стойност.

„Установено е, че тъй като в сделката участва заинтересованото лице „Техномаркет България“ АД и е преминат законоустановения праг от 2% от по-ниската стойност на активите на публичното дружество „Юрий Гагарин“, представляващият дружеството е сключил сделката без предварително овластително решение от страна на акционерите на публичното дружество, поради което е образувано производство по ангажиране на административно-наказателна отговорност, по което предстои произнасяне на административнонаказващия орган“, съобщават от Комисията за финансов надзор. Това означава, че заместник-председателят по инвестиционен надзор на комисията би могъл да наложи санкция между 20 000 до 50 000 лв. ако прецени, че дружеството не е спазило закона или деянието не представлява престъпление.

Все още неясно

В края на януари от подадено за вписване заявление в Търговския регистър стана ясно, че „Юрий Гагарин“ вече не е част от „Булгартабак холдинг“. От заявлението става ясно, че още на 24 ноември 2017 г. дъщерното дружество на цигарения холдинг „Благоевград БТ“ е продало за неизвестна сума своя дял от 66% в „Баранко“ на регистрираната в Обединените арабски емирства Quarta LLC. От своя страна „Баранко“ е най-големият акционер в „Юрий Гагарин“ с 49% дял. Въпреки че и пловдивската фабрика, и „Булгартабак холдинг“ са публични дружества, това не е съобщено на борсата, информира в.Капитал.

Освен това в случая новият акционер в „Юрий Гагарин“ би трябвало да отправи търгово предложение към останалите. Въпреки че преките акционери във фабриката не се променят, реално контролът над най-големия й акционер е над предвидения в закона праг от 33%.

От КФН съобщават, че са извършили проверка на промяната на собствеността на „Баранко“, като са изискали информация от дружествата, които имат отношение по сделката. Тъй като част от информацията не е била представена своевременно, на „Булгартабак холдинг“ е била наложена принудителнa административнa мярка, която е изпълнена. До момента обаче поисканите от „Благоевград БТ“ документи все още не са представени в КФН. След като това стане, ще бъде направена окончателна преценка дали е спазен законът.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *