Африка – отворена и готова за бизнес

Нека припомним нещо друго: Повече от един милион китайци вече живеят на този континент и изследват възможностите на африканските села и градове. Африка привлича най-престижните компании, а средната класа нараства. Цари усещане за възходящ оптимизъм и неограничени възможноснти.
Подобно на лъвовете, чийто рев огласява континента от Кения до Гана, младите африканци отприщват своя предприемчив дух, а голяма част от правителствата показват воля за силно лидерство, насърчавайки бизнеса. Корупцията намалява.
Все пак Африка не е изолиран остров и в един свят, изпълнен с продължаваща несигурност, и търговските й партньори могат да застрашат нейния устойчив напредък. Този шок може да се очаква всеки момент поради факта, че континентът продължава да разчита на икономика, основана на природни залежи.
А и новата розова икономическа статистика така и не успява да спре стачките, размириците и другите протести, в резултат на продължаващото икономическо неравенство. Трябва да се отбележи също, че Африка е един комплексен, разпокъсан и мултикултурен континент, т.е. това, което се приема добре в Нигерия, няма да има гарантиран успех в Кения. Но всички тези фактори не бива да спират бизнеса от разрастване на африканските пазари.
Международната общност не бива да пренебрегва растящия пазар на близо един милиард души. Африка има нужда от 50 милиарда долара, за да постигне целите на своето развитие през следващите няколко години, както и помощ за прекъсване на порочния кръг на бедността, болестите и глада, господстващи на континента днес.
Африканските икономики растат и милиони хора успяха да влязат в групата на средната класа само през миналото десетилетие, което разширява потребителските възможности на африканците да купуват от iPad-и до Porsche-та.
Африканското икономически присъствие в света се засилва, като някои банки, като Обединена банка за Африка и Guaranty Trust Bank, откриват офиси в САЩ, Франция и Великобритания. Инвестициите на континента ще продължават да растат, като следните отрасли са най-обещаващи:
 

Енергетика: Въпреки изобилието на енергийни ресурси – слънчева енергия, петрол, вода и газ, голяма част от хората в Африка все още нямат надеждно електроснабдяване. Проблемът да се инвестира в скъпите, дългосрочни енергийни проекти произтича от рисковете, свързани с непредсказуемите политически системи. Прекалено рисковано е за бизнеса да инвестира в този сектор.
Природни изкопаеми: Докато световната икономика се възстановява, африканските природни залежи от суров петрол и злато ще останат значими за световния растеж, а търсенето им ще нараства. Инвестирането в извличането и преработването на тези изкопаеми ще остане доходно начинание.
Селско стопанство: В Африка хората не си дояждат, въпреки че континентът разполага с добра обработваема земя. Африка внася храни, макар че континентът произвежда достатъчно храна за жителите си. Проблемът e в това, че богатите реколти се управляват зле поради липса на технологии за тяхното съхраняване, което означава, че голяма част от произведените храни се изхвърлят и африканците остават гладни. Производството, обработването и съхранението на храни ще остане доходен отрасъл с възможности за растеж.
Технологии: Африка не е успяла да привлече инвестиции, които да изграждат капацитета й като центрове за разработки и развитие и високотехнологични производства. През следващите години, когато световните потребители станат по-взискателни, компании, които диференцират продуктите на местните пазари, ще имат голямо преимущество пред конкуренцията. В това отношение Африка не е изключение. Например, телефонните компании могат да имат доходен бизнес в Африка не само като продават честоти, но като насърчават услуги с допълнителна стойност – мобилното банкиране и електронният бизнес, но които отговарят на специфичните потребности на местното население.

Четири фактора ще бъдат водещи в африканската икономика през това десетилетие:

Африканската диаспора: Диаспората от африкански емигранти, които са получили умения на световно ниво и са установили международни контакти, ще води напред устойчивото развитие на Африка. И докато световната икономика се възстановява от рецесията, значението на този фактор ще продължи да се засилва.
Образование: Образованието е слабото звено в развитието на континента. Сериозни чужди инвестиции не са постъпвали в този сектор заради ниската възвращаемост, но някои африкански правителства полагат големи усилия, за да променят това. Например Руанда и университетът Carnegie Mellon обединиха усилия за предлагането на магистърска програма в Източна Африка. Новото висше училище ще обучава специалисти за компаниите, търсещи да произвеждат продукти, близки до потребностите на хората в Африка. По-доброто образование ще способства и предприемачеството в областта на екосистемите на континента.
Вътрешна търговия: Търговските пътища към бившите колониални центрове ще отслабват поради факта, че с натрупването на богатства страните взимат решения въз основа на пазарните фактори. Защо Камерун да не изберe ЮАР вместо Франция за обработка на някои от храните, които произвежда?
Инфраструктура: Макар че регионалните икономически общности не доведоха до създаването на валутен съюз, Африка ще се възползва от интегрирането на някои икономики и може много да научи от кризата в еврозоната, когато обсъжда своята обща валутна програма. Регоиналните икономически общности ще доведат да обособяването на свободни търговски зони, които ще подпомогнат модернизирането на инфраструктурата наред с други отрасли.

Най-големият риск за Африка остава политическата система
Новите правителства често прекратяват договори за добив на полезни изкопаеми, подписани от предшествениците им. Рисковете за континента ще са неизмерими, ако не се вземат мерки за подготовка за периода след изчерпването на природните залежи.
Когато минавам през изоставени мини, които са генерирали милиарди долари по цял свят, но не са оставили след себе си общности с устойчиво развитие, се чудя какъв ли ще е ефектът на доминото, ако африканският континент не успее да премине сполучливо в ерата след полезните изкопаеми?
Африка трябва да преначертае икономиката си в посока на развитие на знанията. Засега новите производства страдат от недостатъчно финансиране, а качествените начинаещи предприятия са изключение.
Африка обаче е отворена към бизнеса и световните лидери на бъдещето следва да имат разбиране, както за рисковете, така и за възможностите, които съществуват на континента.
Корпорациите могат да печелят милиарди долари в Африка. Една устойчива и развита Африка може да бъде изключителният принос на следващото поколение световни лидери.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *