България с 33.3 млрд. евро брутен външен дълг

В края на август 2018-а година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 33,3973 млрд. евро (64,6% от прогнозния БВП), като се повишава с 407,7 млн. евро (с 1,2%) спрямо края на 2017 година и с 475 млн. евро (с 1,4%) спрямо година по-рано (спрямо август 2017 година, когато брутният външен дълг беше в размер на 33,3301 млрд. евро).

Резултат с изображение за външен дълг

Дългосрочните задължения през август са в размер на 25,6998 млрд. евро (48,7% от БВП и 76% от брутния външен дълг), като нарастват със 104,5 млн. евро (с 0,4%) спрямо края на предходната година и намаляват със 134,8 млн. евро (с 0,5%) спрямо година по-рано.

В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 8,1053 млрд. евро (15,4% от БВП и 24% от брутния външен дълг), нараствайки с 303,2 млн. евро (с 3,9%) спрямо края на предишната година и с 609,8 млн. евро (с 8,1%) спрямо август 2017 година.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на август е в размер на 5,653 млрд. евро (10,7% от БВП), намалявайки в рамките на настоящата година с 66,2 млн. евро (спад с 1,2% спрямо края на 2017-а година) и с 402,5 млн. евро (с 6,6%) спрямо август 2017 година.

През август външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 4,6278 млрд. евро (8,8% от БВП), като се повишават с 349,0 млн. евро (с 8,2%) спрямо края на предходната година и с 373,9 млн. евро (с 8,8%) спрямо август 2017 година, информира economynews.bg.

През първите осем месеца на настоящата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 3,3117 млрд. евро (6,3% от БВП) спрямо плащания за 4,0523 млрд. евро (7,8% от БВП) за периода януари – август 2017 година, отчита БНБ.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на август е отрицателен и в размер на 3,0229 млрд. евро, като намалява с 1,9562 млрд. евро спрямо края на предходната година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 2,3639 млрд. евро, или с 6,9%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 407,7 млн. евро, или с 1,2%). Спрямо година по-рано нетният външен дълг през август се понижава с 1,4372 млрд. евро. Трябва да се има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор зад граница.

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *