Връщаме предсрочно заем без такси

Заемите ще се погасяват предсрочно, без да се плаща наказателна лихва. Това предвижда новият Закон за потребителския кредит, приет вчера от Министерския съвет. Той обхваща потребителските заеми от 400 до 40 хил. лв. Сега банките начисляват лихва при предсрочно погасяване, като в някои трезори тя достига до 2,5 на сто от размера на оставащата за плащане сума. В рекламата за потребителския кредит трябва да се посочи не само лихвеният процент, но и годишният размер на разходите по заема. Договорът трябва да съдържа пълна информация за нетната стойност на кредита, годишния размер на разходите, както и условията за изплащане – стойността, броя, периодичността и датите за погасяване. Когато клиентът се забави с погасяване на дължимите плащания, изискваното обезщетение за забавяне не може да надвишава законната лихва. При договор за покупка на стоки банката може да развали договора и да иска връщане на стоката, ако потребителят забави дължимото плащане повече от 3 месеца. В този случай размерът на кредита ще се намалява с цената на върнатата стока, като се отчита намаляването на нейната стойност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *