Едва 1/4 от фирмите очакват положителни ефекти от Европредседателство

Едва една от всеки четири родни фирми гледат с конкретен оптимизъм към ротационното председателств на Евросъюза, на което по право София е домакин през следващите шест месеца. Представителите на бизнеса изобщо не са обнадеждени от перспективите, които им дава започналото Европредседателство. Нещо повече, дори бизнесът е раздвоен и за влизането на България в еврозоната. Това е обобщение след проучване на Българската стопанска камара. Според него само 1/4 от фирмите очакват преки положителни ефекти върху дейността си от българското председателство.

Влизането в еврозоната е най-мащабната реформа, която предстои и тя плаши бизнеса, коментира заместник-председателя на Стопанската камара Димитър Бранков. Все пак 43% подкрепят приобщаването към европейския валутен съюз, но срещу тях стоят другата половина от компаниите, които не са готови за това: „Тези 43%, които одобряват бързото влизане в еврозоната, контрастират на фона на общата неподкрепа, тъй като последни проучвания на Евробарометър показват, че някъде около 60% от българите като граждани се колебаят или са против подобно решение – т.е. виждат повече негативи, отколкото позитиви“, каза Бранков.

Повечето от фирмите са толкова скептични и по отношение на Европредседателството, като смятат, че нищо няма да спечелят като положителни ефекти от тази роля на страната ни, коментира другият заместник-председател на работодателската организация Камен Колев: „По-голямата част считат, че това ще бъде едно имиджово мероприятие, което принципно ще подобри бизнес средата, ще привлече инвеститорски интерес, включително и преки чуждестранни инвестиции, т.е очакват косвени, не директни ефекти в тяхната дейност.“

Но все пак в навечерието има е една добра вест от браншовата организация. БСК стартира разширяването на MyCompetence с още пет икономически сектора, която спечели конкурс по Закона за обществените поръчки и подписа договор с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за изпълнение на услуги по проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 .  Ангажиментът на БСК по договора с МТСП е за периода 23.12.2017 – 31.10.2019 г. и включва разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence  и прилежащата инфраструктура, актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2014 г. секторни компетентностни модели (СКМ) в 20-те икономически сектора, обхванати от системата, разработване на e-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и на работни места като основа за разработване на новите СКМ, разработване на електронни обучения, както и на електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила.

В рамките на договора MyCompetence ще бъде разширена с компетентностни модели за още пет икономически сектора – автомобилостроене („Производство на части и принадлежности за автомобили“), производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, добивна промишленост, производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати и „Строителство“ (с изключение на „Довършителни строителни дейности“). Предстои и разработката на нови електронни обучения по преносими и специфични компетенции, които ще бъдат достъпни безплатно за потребителите на системата.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *