Защо е нужна система за ранно финансово предупреждение?

Шест години след кризата от 2008 г., финансовите пазари в САЩ отново показват признаци на излишък. Запасите удрят нови върхове, въпреки мътилката в икономиката. Инвеститорите отпускат кредити при изключително леки условия и то на всякакви рискови кредитополучатели. Би било успокояващо да се мисли, че този път регулаторите следят процеса и знаят как да действат, за да защитят икономиката. За съжаление, това не е така.
През 2010 г. Конгресът в САЩ се опита да създаде система за ранно финансово предупреждение. Беше основан надзорен съвет за финансова стабилност (FSOC), който да наблюдава системния риск и да координира работата на отделните регулатори. Сформира се и Службата за финансови изследвания (OFR) за предоставяне на информация и анализи на FSOC. Но тази система не работи, отбелязва Bloomberg, а и липсва ефективен начин, при който FSOC да наложи волята си. Съветът може да призове за по-стриктен надзор на дружества, а след това да разчита на група от други агенции (които не е задължително да споделят едни и същи цели), за да се изпълнят препоръките му.

Да разгледаме случая с ливъридж кредитирането, което обикновено се използва в корпоративните придобивания. Този бизнес процъфтява през последните години, като лихвените проценти се понижават, а инвеститорите търсят по-добра възвръщаемост. Общо неизплатените заеми сега възлизат на около $ 1,2 трилиона. При повечето нови заеми липсват основните елементи на защита на инвеститорите. Федералният резерв нееднократно предупреди да се ограничи ползването на този инструмент. Но в повечето случаи търговията на ливъридж заеми се извършва от институции, които Fed не контролира. Това повдига въпроса за системния риск: какво ще стане, ако небанкови институции като хедж фондовете станат достатъчно силни, за да участват в бума на рисково кредитиране и серията от просрочия се превърне в катастрофа?

За да се оцени тази опасност, на OFR ще е нужна подробна информация за позициите на хедж фондовете и техния потенциал да „заразят“ цялата финансова система. Идеалният ресурс ще бъде глобална база данни с информация за всички ценни книжа и договори за деривати, но това ще отнеме години. Междувременно, OFR трябва да се справя с хедж фонд регулатора – Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC), една агенция без мандат за осигуряване на финансова стабилност и силен стимул да сътрудничи. Дори ако OFR успее да събере данните, FSOC не може да принуди Комисията да действа. Няколко прости реформи, предложени от бившия управител на Fed Доналд Кон, ще помогнат – добавяне на финансова стабилност с мандат на всички регулаторни агенции, изискване те да събират и споделят всякаква информация, която FSOC сметне за необходима, по-независим статут на FSOC с пряка власт над OFR, която в момента е част от Министерството на финансите. Тези промени ще изискват ново законодателство, но бързи действия са необходими, за да не допуснем да ни връхлети нова финансова криза.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *