Кои страни заделят най-много средства за наука

САЩ, Китай и Япония заделят най-много средства в света за наука. Общо трите водещи страни инвестират над 1,3 трлн. долара на година. Това показват резултатите от съвместно проучване на Националния изследователски университет на Русия и London Business School.Кои страни заделят най-много средства за наука.

Резултат с изображение за НАУКА

На първо място са САЩ с вложени $511,1 млрд. По съотношение на разходите за науката спрямо брутния вътрешен продукт (БВП), което се равнява на 2.74 на сто, САЩ се нареждат на 11 място в света. От гледна точка на разходите за научни изследвания и разработки на един американски изследовател, САЩ заемат второ място – 359.9 хиляди долара. По окончателни данни през 2016 г. броят на изследователите с пълна заетост е 1 380 000 души.

Второто място е за Китай с $451,2 млрд. По съотношение на разходите за науката спрямо брутния вътрешен продукт (БВП), което се равнява на 2.12 на сто, Китай се нареждат на 15 място. По разходи за научни изследвания и разработки на един китайски изследовател, Китай заема 8 място с $266 600. През 2016 г. броят на изследователите с пълна заетост е 1 692 200 души.

Третото място е за Япония с $168,6 млрд. През 2016 година с изследователска дейност с пълна заетост се занимават 665 550 японци. Страната на изгряващото слънце е една от държавите-лидери в света по бърз растеж на научната мисъл с много стабилни позиции в най-разнообразни области, сред които са високите технологии и автомобилостроенето, енергоспестяването, роботиката, медицината и космоса.

Четвъртото място е за Германия с $118,5 млрд. Основните организации в сферата на научните изследвания са Германското изследователско общество, Научно-изследователското обединение „Макс Планк“ (с 21 инстиута) и Дружество „Фраунхофер“ (19 института и филиали) и някои по-малки, които получават финансови средства от държавата, но повече от заеми, дарения и целево финансиране на проекти. Основният източник на финансиране за научни изследвания в Германия както и в повечето западноевропейски страни е частният бизнес.

Петото място е за Република Корея с $79,4 млрд. По съотношение на разходите за науката спрямо брутния вътрешен продукт (БВП), което се равнява на 4.24 на сто, Южна Корея заема 2 място в света.

В областта на електрониката челното място се заема от Samsung, която е и след глобалните лидери в IT сектора. Всичко това е само част от корейските постижения, в страната развива бизнес и петият в света автомобилен производител Hyundai-Kia, вторият по големина стоманодобивен гигант в света POSCO, огромен е бизнесът на LG, който се простира от химия до телекомуникации и мощно производство на оръжия и военно оборудване. Всички те инвестират в научни разработки.

Шестото място е за Франция с $62,2 млрд. Научната политика на Франция се осъществява от Министерството на националното образование, висшето образование и научните изследвания, което разработва и прилага национална политика в областта на научните изследвания и иновациите. Националната агенция за изследвания (ANR) отговаря за внедряването и разпространението на националните постижения и насоки в областта на науката. ANR е една от водещите национални организации за финансиране на научни изследвания във Франция с годишен бюджет от 535 милиона евро. Агенцията функционира главно чрез обявяване на конкурси за научни проекти във всички иновативни области с финансиране за 3 или 4 години.

Седмото място е за Индия с $50,1 млрд. В момента втората по население страна в света заема лидерска позиция в атомната енергетика, разработването на отбранителни оръжия и съоръжения, бързо разрастваща се национална ядрена програма. Под контрола на правителството е Центърът за развитие на съвременни изчисления и научни разработки. В Индия има 504 висши учебни заведения, от които 185 подготвят инженери по различни технически дисциплини. В повечето от ВУЗ-овете се осъществяват и научни разработки.

Осмото място е за Великобритания с $47,2 млрд. Науката във Великобритания през XIX век се смяташе за водеща в света. През ХХ век Съединените щати отдават приоритет на науката и заемат лидерска позиция, докато Обединеното кралство изостава. Въпреки това много важни проучвания са извършени на Острова. Най-голямо внимание във Великобритания традиционно се отделя на природните и техническите науки.

Повече от 70 британски учени са носители на Нобелови награди за различни научни постижения в областта на химията, физиката, медицината и икономиката. Много важни за света изобретения и открития са направени в Обединеното кралство: локомотивът, модерният велосипед, перката за задвижване на двигатели, електромагнитът, стерео уредбата, двигателят с вътрешно горене, фотографията, антибиотиците, ин витро оплождането , HTML и много други.

Деветото място е за Бразилия с $41,1 млрд. Науката на Южноамериканската държава постигна значителни международни успехи през последното десетилетие. За развитието на науката и новите технологии в Бразилия отговаря Министерството на науката и техниката. Ведомството също така осъществява пряк контрол върху Националния институт за космически изследвания, Националния институт за изследване на Амазония и Националния институт по технологиите. Министерството също така контролира Центъра за управление в областта на компютърните и роботизираните устройства, информира infostock.bg.

Десетото място е за Русия с $39,9 млрд. По съотношение на разходите за наука спрямо брутния вътрешен продукт (БВП), което се равнява на 1.1 на сто, Русия заема 34-то място в света, но се нарежда на 10-то място по разходи за научни изследвания и разработки, като през 2016 година в страната са инвестирани $39,9 млрд. По разходи за научни изследвания и разработки на един руски изследовател, страната заема 47-мо място в света с $93 000 на година.

В същото време Русия е лидер по брой на заетите в научни институти и центрове в света. По окончателни данни през 2016 г. изследователите с пълна заетост са били 428 900 души, но по брой на изследователи на всеки 10 000 заети в икономиката на страната, Русия заема 34-то място в света.

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *