Икономическият растеж и фискът вървят заедно

Икономическият растеж и фискалната политика като негов инструмент бе една от темите, които  бяха предмет на обсъждани на  срещата ЕКОФИН в белгийската столица. „Европейският проект преминава както през икономически, така и през политически предизвикателства, които са белязани и от известна несигурност по отношение на бъдещите перспективи за растеж. В настоящата макроикономическа ситуация с много ниска инфлация и нулеви лихвени проценти, публичните инвестиции обикновено са по-ефективни както за страните с излишък, които разполагат с фискално пространство, така и за страните, които анализират въздействието на тези ефекти“. Това заяви заместник-министърът на финансите Маринела Петрова по време на макроикономическия диалог със социалните партньори, проведен днес в Брюксел, Белгия.

„За малките отворени икономики обаче фискалната стабилност трябва да бъде главна цел на политиката, доколкото в тях фискалните мултипликатори обикновено са от по-слабо значение“, посочи още Маринела Петрова. Тя отбеляза, че от друга страна, дългосрочният икономически растеж и стабилната фискална политика вървят ръка за ръка и затова подходът за решаване на дилемата дали да се прилага експанзионистична или рестриктивна фискална политика следва да отчита преди всичко необходимостта от гарантиране на дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

Министърът на финансите на Малта и ротационен председател на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) проф. Едуард Сциклуна, вицепрезидентът на ЕК за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис и представители на Екофин и Европейската централна банка участваха в традиционната среща, на която беше обсъдено текущото икономическо състояние и перспективи, както и ролята на фискалната позиция при стимулирането на растежа. Освен от настоящото председателство, Съветът е представен и от следващите две – на Естония и България. Диалогът е постоянна институционализирана форма на сътрудничество за взаимни политики и решения, която се провежда два пъти годишно. От страна на социалните партньори в дискусията участие взеха представители на Европейската конфедерация на профсъюзите, Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес и Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия.

След диалога по макроикономическите въпроси заместник-министър Петрова участва в заседанието на Екофин, на което беше представена информация за последващите действия във връзка със заключенията на Съвета от 8 ноември „Критерии и процеси, водещи до създаването на списък на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели“. В дневния ред беше включена за обсъждане и директивата срещу избягване на данъци. Одобрени бяха проектът на препоръки на Съвета по освобождаване от отговорност на Европейската комисия по изпълнението на бюджета за 2015 г. и насоките за бюджета за 2018 година.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *