МВФ: В България са нужни строги фискални и кредитни ограничения

Публикуван е пълният текст на доклада за втория преглед по 25-месечното кредитно споразумение с България за около 144 милиона долара

10.04.2006

Международният валутен фонд публикува пълния текст на доклада за втория преглед по 25-месечното кредитно споразумение с България за около 144 милиона долара, което е с предпазен характер. Докладът съдържа анализ на икономическото състояние на България и прогнози до края на годината.

Върху 100 страници са публикувани анализи и други документи, които илюстрират необходимостта България да продължи да води стриктна финансова политика.

Според специалистите от фонда през 2006 г. правителството трябва да запази стабилния икономически ръст, като едновременно с това постигне контрол върху дефицита по текущата сметка и инфлацията.

Специалистите пишат, че въпреки затягане на финансовата политика дефицитът в текущата сметка се е увеличил рязко през периода след първия преглед, като е повишил външната уязвимост на икономиката. Те

настояват, че през 2006 г. икономическата програма на българското правителство трябва да се опира на строги фискални и кредитни ограничения. Акцент се поставя върху въвеждането на забавените покрай смяната на правителството през миналата година структурни реформи.

ТЪРСИ ОЩЕ В ГЮВЕЧ ЗА:

МВФ и България

Позицията на фонда за бюджетния излишък остава твърда, като се програмира излишък от 3 процента, половината от който да бъде спестен при определени условия. За да се постигне исканата цифра, ще трябва да бъдат направени всички съкращения на незадължителни разходи, уговорени между правителството и фонд, а правителството ще трябва да внимава да не се поддаде на никакъв натиск за допълнителни разходи.

Тези мерки се предприемат в името на намаляването на дефицита по текущата сметка от 14.9 на 12.9 процента от брутния вътрешен продукт. В доклада на Международния валутен фонд е прогнозирано увеличаване на инфлацията през първото тримесечие на тази година, но след това се очаква постепенен спад до 5.7% в края на годината.

Очакванията са ефектът от голямото увеличение на цените в края на 2005 и началото на тази година постепенно да бъде смекчен като някои високи цени, предизвикани от миналогодишните наводнения, слязат надолу.

От друга страна обаче, на високите цени се разчита като на икономически инструмент за контролиране на ръста на частното потребителство. От фонда биха искали то да намалее и прогнозите са да стане точно така и частното потребителство да се свие поради високите цени, строгата политика на доходите, т.е. никакво увеличение на заплатите и орязването на възможностите за вземане на повече заеми.

Стриктният контрол върху доходите, т.е. върху размера на заплащането се предполага да спомогне за увеличаване на конкурентността. В хода на годината очевидно ще има и доста съкращения на работни места. До края на юни броят на работещите в централната администрация трябва да намалее с 4500 души, а до 5 септември поне 5500 работни места в сферата на образованието трябва да бъдат закрити.

Въпреки че третира сегашното кредитно споразумение с фонда като предпазно и може да не сключи ново, когато това споразумение изтече, България дължи около 450 милиона долара на МВФ, които ще изплаща в продължение на още няколко години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *