Министерство на икономиката очаква 3% ръст на икономиката през 2017 г.

Растежът на българската икономика през 2017 г. се очаква да достигне 3%, което ще се дължи до голяма степен от вътрешното търсене, от частното потребление и инвестициите. Това показват данните от пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, качена на сайта на финансовото ведомство.

Очакванията са по-добри от обявените в актуализираната есенна прогноза от миналата година, според която БВП се очакваше да нарасне с 2,9 на сто. Въпреки слабата възходяща ревизия икономическият растеж през текущата година ще се забави спрямо 2016 година, когато БВП нарасна с 3,4%.

Очакванията за следващите три години са за по-бавно нарастване спямо 2016 година. През 2018 прогнозата е за ръст от 3.1%, през 2019 и 2020 година – с по 3.2 на сто. И тук причина за по-добрите прогнози спрямо настоящата година са очакванията за по-нататъшно ускорено нарастване на частното потребление и на инвестициите (съответно до 3% и до 3,8% през 2018 година). В края на средносрочния прогнозен период (през 2020 година) растежът на БВП ще се стабилизира на ниво от 3,2 на сто, като вътрешното търсене ще продължава да бъде водещо както по линия на потреблението, така и на инвестициите. В същото време приносът на нетния износ ще продължи постепенно да намалява през следващите години и се очаква да бъде нулев през 2020 година.

За разлика от миналата година, външният сектор ще има по-слаб принос за икономическия растеж с оглед на очакваното ускоряване на вноса, който ще бъде подкрепен от по-високото потребление и инвестиции. В същото време нарастването на износа ще продължи с по-умерен темп поради последните прогнози за външното търсене. Наред с лекото забавяне в икономическата активност в ЕС се очаква и по-нисък ръст на вноса в страните от Западните Балкани и Турция, които привличат почти 15% от износа на България. В резултат на това положителният принос на нетния износ към растежа на БВП ще се понижи през тази година до 0,4 процентни пункта от 1,8 процентни пункта през предходната година.

В същото време растежът на икономиката през 2017 година ще бъде подкрепен в най-голяма степен от вътрешното търсене, като се очаква частното потребление да нарасне с 2,3% на фона на по-нататъшно благоприятно развитие на трудовия пазар и продължаващо повишаване на доверието на потребителите.

Според новите прогнози на Министерство на финансите инвестициите в основен капитал ще нараснат през тази година с 2,8%, като основен принос за растежа ще има планираното повишение на публичните капиталови разходи, което е свързано с ускореното усвояване на средства от фондовете на ЕС. След като частните инвестиции отбелязаха растеж през миналата година за пръв път от 2012 година насам, финансовото ведомство не очаква тяхно съществено по-нататъшно увеличение през 2017 година.

Тенденцията на намаляване на безработицата ще остане в сила и дори ще се задълбочи през следващите няколко години. За 2017 година се очаква нивото на безработица да спадне до 6,9% (от 7,6% през миналата година и под предходна прогноза за понижение до 7,2%), до 6,5% през следващата година и до 6,3% през 2019 година, като в края на прогнозния период (през 2020-а) ще достигне 6,2 на сто.

След средногодишна отрицателна инфлация от минус 1,3% през 2016 година, Министерството на финансите прогнозира ускоряване на хармонизираната потребителска инфлация през настоящата година до 1,2% на фона на текущата динамика и очакванията за международните цени на суровините. Почти всички основни групи суровини ще отчетат поскъпване през текущата година, като средната цена на суровия петрол тип „брент“ се очаква да нарасне с 27,7% спрямо предходната година и да достигне 56,4 щатски долара за барел.

След пет поредни години на спад очакванията за цените на неенергийните суровини също са за повишение през 2017 година. Според пролетната прогноза по-ограниченото предлагане и нарастване на търсенето от страна на Китай и САЩ при металите ще доведе до тяхно поскъпване с 23,5%, информира infostock.bg. През периода между 2018-а и 2020 година се очаква всички основни суровини да продължат да поскъпват. Това ще доведе до по-нататъшно ускоряване на потребителската инфлация в нашата страна през 2018 година – до 1,3%, през 2019-а – до 1,7% и през 2020-а – до 1,8 на сто.

 

 

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *