Отчитат ръст в пенсионното осигуряване

Информацията е получена на база на представените от пенсионноосигурителните дружества предварителни финансови отчети и справки за 2010 г., съобщиха от КФН. Към 31 декември 2010 г. броят на осигурените в четирите вида фондове достига 3 882 883, което представлява нарастване със 117 925 , или с 3,13 на сто спрямо осигурените към края на 2009 г.Относителният дял на мъжете от осигуряващите се в универсалните пенсионни фондове е 50,83 на сто, в професионалните – 85,29 на сто, в доброволните – 58,37 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 33,57 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 35,3 г., в професионалните – 43,1 г., в доброволните – 47,3 г., и в доброволните по професионални схеми – 41,3 години. Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на 2010 г. са 3 987 419 хил. лв. и регистрират ръст от 831 249 хил. лв., или 26,34 на сто в сравнение с нетните активи към същата дата. Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2010 г. нарастват с 9,53 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година и възлизат на 86 651 хил. лева. Пенсионноосигурителният сектор реализира положителен общ нетен финансов резултат за 2010 г. в размер на 19 812 хил. лв., което представлява увеличение на този показател с 19,37 на сто в сравнение с 2009 година.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *