През следващите три години хазната взима по 1 млрд.

През следващите три години държавата няма да пуска нови облигации на международните капиталови пазари. В периода 2018-2020 г. се предвижда да се емитират само държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар в рамките на около 1-1,2 млрд. лв. годишно за изплащане на падежиращ дълг, който вече е в обръщение. Това се посочва в стратегията за управление на държавния дълг, която е пусната за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

Освен пускането на ДЦК на вътрешния пазар, през периода 2018-2020 г. се предвижда да се усвояват средства в размер на около 400 млн. лв. средно на година по вече договорени държавни заеми. В периода до 2020 г. ще продължи предлагането на емисии ДЦК със срок 10 години и половина в началото на всяка година с цел наличие на облигация, по която може да се сравняват лихвите със същите книжа на страни от еврозоната, което е едно от изискванията за въвеждане на еврото.

Вследствие от изплащането през 2017 г. на голям обем ДЦК, емитирани на вътрешния и международния пазар (в общ размер на 2,7 млрд. лв.), отчетеното значително увеличение на държавния дълг в края на 2016 г. от 25,8 млрд. лв. частично вече се компенсира. В резултат се очаква държавният дълг в края на годината да падне до около 23,6 млрд. лв. До 2020 г. прогнозите са държавният дълг да нарасне до 2,8 млрд. лв., но като дял от БВП да се понижи до 20%, при 27,4% в края на миналата година.

Средният лихвен процент по вътрешния дълг през 2017 г. продължава да намалява, достигайки до 3,37% при 3,62% за 2016 г., което оказва благоприятно влияние върху разходите за плащане на лихви. Съотношението лихвени разходи към БВП през целия период 2018-2020 г. се запазва в границите под 1%.

Предвижда си и промяна на критериите за определяне на първичните дилъри, които имат право да участват на аукционите при пласиране на ДЦК. Идеята е сред критериите една банка да е първичен дилър да се добави и участието й на вторичния пазар на ДЦК, информира в.Стандарт.

В стратегията за управлението на дълга се прави и преглед на икономическата ситуация в страната. Като се посочва, че основен риск за растежа на икономиката се явява предлагането на труд. В условията на бързо изчерпване на потенциала за увеличение на заетите, демографското влияние би могло да доведе до спад на работната сила още през 2018 г., което да ограничи растежа на заетостта и оттам темпа на нарастване на икономиката, пише в документа на МФ.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *