През януари банковата система прибави нови 72 млн. лв. към печалбата си

След катоприключиха 2013 г. с ръст на печалбата от 3,11%, през януари 2014 г. банките в България увеличават положителния си финансов резултат с 16% спрямо същия месец на миналата година, или с 10 млн. лв., до малко над 72 млн. лв. За цялата 2013 г. печалбата на финансовите институции възлезе на584,867 млн. лв.

Активите на банковата системаспрямо декември 2013 г. се увеличават с 0,6 на сто, или с 556 млн. лв. до 86,3 млрд. лв., показват данните на Българска народна банка (БНБ). Спрямо януари на миналата година повишението е с 5,26%, или с 4,4 млрд. лв.

Що се отнася до сумата на активите, няма промяна в топ 5 на банките по този показател. Първа продължава да е УниКредит Булбанк, следвана от Банка ДСК. Първа инвестиционна банка е трета.Сделката за придобиването на МКБ Юнионбанксе считаше за повратен момент, който може да промени облика в класирането и ПИБ да отнеме второто място на Банка ДСК. Предстои да разберем дали това ще се случи по представянето на финансовите институции през годината. Корпоративна търговска банка зае четвъртото място през октомври, изпращайки Обединена българска банка на петата позиция.

В първия месец на новата годинанетният лихвен доход– разликата между приходите и разходите за лихви на банките – се покачва с 7,56% на годишна база до 211,150 млн. лв. В резултат от постигнатото намаление в разходите за лихви влияние върху постигнатите резултати оказват по-високите финансови и оперативни приходи, отбелязват от БНБ.

Процесите и факторите, влияещи върху банковата система през миналата година, се запазват и през първия месец на 2014 г., констатират от БНБ. Привлечените средства и сумата на балансовите активи продължават да се увеличават, докато при кредитите има спад.

Данните на централната банка показват, че свободният банков ресурс е инвестиран в дългови инструменти (главно български ДЦК) и във вземания от кредитни институции. Инвестициите на банките в ликвидни активи запазват високото ниво накоефициента на ликвидност. Към 31 януари 2014 г. той е 27,05%.

В рамките на текущия месец извършенатаобезценкае за 71 млн. лв. при 79 млн. лв. за януари 2013 г. В първия месец на новата година БНБ отчита намаление в брутните кредити (без тези за кредитни институции) с 335 млн. лв., или с 0,6%. Според централната банка динамиката е повлияна от всички сегменти на портфейла, като най-голям абсолютен спад има при кредитите на предприятия – със 194 млн. лв. за месец.

Месечният растеж напривлечените средствас 533 млн. лв., или с 0,7%, и годишният с 5,73%, или с 4,07 млрд. лв., продължава да бъде движен от основните източници на финансиране – депозитите на населението и фирмите. Отново най-съществен принос имат спестяванията на гражданите и домакинствата.През януари те се покачиха с близо 650 млн. лв. до 38,347 млрд. лв.БНБ уточнява, че темпът на прираст е сходен с този за декември, но е по-висок от отчетения година по-рано.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *