Промяна в представляващите на „Тех парк Оптела“ АД

На 03.10.2018 г. с номер на вписване 20181003112036 Неделчо Богоев Питропски беше заличен като представител по чл. 234, ал. 1 от ТЗ за изпълнение на задълженията на Корпорация за технологии и иновации АД като ю.л. член на СД и ю.л. Изпълнителен директор на Тех парк Оптела АД. Със същия номер на вписване Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев бяха вписани като представители по чл. 234, ал. 1 от ТЗ за изпълнение на задълженията на Корпорация за технологии и иновации АД като ю.л. член на СД и ю.л. Изпълнителен директор на Тех парк Оптела АД. Тех парк Оптела АД ще се представлява пред трети лица от представителите на Корпорация за технологии и иновации АД Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Венелин Красимиров Йорданов и Петър Георгиев Стайков – ЗАЕДНО И ПО ДВАМА.

Актуално състояние

Източник: „Тех парк Оптела“ АД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *