Спасителната програма за Гърция получи висока оценка

По повод на официалния край на спасителната програма за Гърция Европейският механизъм за стабилност (ESM) публикува анализ на мерките за икономии и на предприетите реформи от Гърция до момента, съобщава атинският „Катимерини“. Според ESM Гърция е успяла да намали значително макроикономическите и бюджетните дисбаланси, като в резултат дефицитът на общото управление е намалял с 16 процента от БВП (от дефицит от 15,1 процента през 2009 г. до излишък от 0,8 процента през 2017 г.)
ESM подчертава, че чрез „широк спектър от реформи“ Гърция е постигнала  запазване на финансовата стабилност (реорганизация на банките, намаляване на необслужваните кредити), на конкурентоспособността и на инвестициите, както и модернизация на публичната администрация.
В документа се подчертава, че гръцката икономика се е завърнала към растеж (от рецесия от -5,5 процента през 2010 г. до растеж от 1,4% през 2017 г., който се очаква да достигне до 1,9 процента през 2018 г. и до 2,3 процента през 2019 г.) Подчертава се и постепенното намаляване на безработицата от 27,5% през юли 2013 г. до 19,5% през май 2018 г.
Според ESM се наблюдава напредък и по отношение на салдото на текущите плащания, което от -15,8 процента през 2008г. достига до -0,4 процента през 2018 г. В анализа се посочва още, че гръцката икономика е подобрила конкурентоспособността си, като е отбелязала намаление на стойността на труда на единица продукт. Също така през юли 2018 г. доходността на десетгодишните държавни ценни книжа се е завърнала на равнището отпреди кризата (3,9 процента).
Накрая се отбелязва, че Гърция е създала буфер за ликвидност от над 24 милиарда евро, който се очаква да покрие финансовите нужди за около 22 месеца след края на програмата и представлява съществена гаранция срещу евентуален финансов риск.
По отношение на устойчивостта на гръцкия дълг ESM представя мерките за облекчаване на дълга, приети в рамките на третата спасителна програма. Според ESM очаква се средносрочните мерки да осигурят устойчивостта на дълга при основния сценарий, докато прилагането на амбициозна стратегия за развитие и на разумни финансови политики от гръцкото правителство ще е от решаващо значение за задържането му на устойчиви равнища.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *