Агенцията по вписванията въвежда нови е-услуги

Агенцията по вписванията разширява и подобрява услугите за бизнеса и гражданите в рамките на проект за развитие на информационната система на Търговския регистър, изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС.

От внедрените подобрения в софтуера на агенцията ще се възползват всички търговци, които оперират на територията на страната и на ЕС. Чрез развитие на информационната система и въвеждане на нови електронни услуги за бизнеса значително се редуцира документооборотът на хартия, произтичащ от взаимодействието между бизнеса и държавната администрация.

Предвидените нови надградени функционалности са необходими и с оглед изпълнение на изискванията на българското законодателство и улесняване на потребителите при работа с регистъра.

Нововъведенията предвиждат и подобряване на взаимодействието между Агенцията по вписванията и останалите държавни ведомства. На компаниите ще се налага все по-рядко да изискват издаване на определени типове документи, тъй като те ще могат да се теглят по служебен път между ведомствата. Осигурена е и свързаност между Търговския и Имотния регистър, каквато не съществуваше до настоящия момент.

Софтуерът на агенцията заработи и на английски език, което ще подобри взаимодействието между местните търговци и чуждестранните им партньори. Въвеждането на двуезична версия е изискване на ЕС.

Сериозен проблем, отчетен по време на работата по проекта, е огромният брой откази, които получават търговците при регистриране на определени заявки. Софтуерът е подобрен, така, че да се намали броят на отказите в новата онлайн система.

Служителите на агенцията ще имат достъп и до съдебната практика в областта на търговското право, за да могат да взимат бързо решения при разрешаване на определени казуси при работата си с бизнеса. Това би съкратила чувствително времето за обработка на заявките на търговските компании.

Сериозно внимание е отделено и на раздел „Несъстоятелност”, където целта е информацията да е максимално обективна, добре структурирана и лесна за управление.

Агенцията по вписванията ще обучи голяма част от експертите, които работят директно с бизнеса и гражданите. Целта е да подобри качеството на обслужване и да се съкрати времето на обработка на заявките. Предстои да бъдат обучени длъжностни лица по регистрацията и деловодителите на Агенция по вписванията от лектори, изпълнители по дейностите на проекта: „Ню Ай” АД и „Индекс-България” ООД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *