Активите на пенсионните фондове са 1,1 млрд. лв. в края на 2005 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване възлизат на 1,112 млрд. лв. към 31 декември миналата година, като нарастват с 324,7 млн. лв., или 41,24% в сравнение с края на 2004 г., съобщиха от Управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор (КФН). Данните са получени на база на представените от пенсионноосигурителните дружества предварителни финансови отчети и справки за 2005 г.

ПОД „Алианц България“ и ПОК „Доверие“ са акумулирали най-големи нетни активи в края на 2005 г., съответно 386,5 млн. лв. (34,76% от общите активи) и 363,5 млн. лв. (32,68%).

Броят на осигурените лица в трите вида фондове достига 2 971 839 в края на 2005 г., което представлява нарастване с 255 472 лица, или с 9,4 на сто, спрямо осигурените към края на 2004 г.

С най-голям брой осигурени в края на миналата година е ПОК „Доверие“ – 1,13 милиона (38,01% дял), но при тази компания има най-малко увеличение спрямо края на предходната година – с 6,41%. С най-голямо увеличение на осигурените лица е ПОК „ДСК-Родина“ – 15,43 на сто до 206 922 лица.

Пенсионноосигурителните дружества приключват миналата година с общи приходи в размер на 32,194 млн. лв., което представлява нарастване с 6,933 млн. лв., или 27,45 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2004 г. Общият нетен финансов резултат на дружествата е 2,714 млн. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *