Активите на пенсионните фондове с ръст от 1.35 млрд. лв.

Към 31 декември 2014 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 291 099 лица, което представлява нарастване със 102 934 лица, или с 2.46 на сто спрямо осигурените към края на 2013 г. Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на 2014 г. се равняват на 8.164 млрд. лв. и регистрират ръст от 1.355 млрд. лв. или 19.91 на сто, в сравнение с нетните активи към 31 декември 2013 г. Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2014 г. с общи приходи в размер на 148.411 млн. лв., което представлява увеличение с 14.05 на сто, в сравнение с отчетените приходи през 2013 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2014 г. в размер на 40.575 млн. лв., което представлява увеличение на този показател с 9.91 на сто, в сравнение с 2013 г. Къде обаче инвестират фондовете? Активите на универсалните пенсионни фондове в края на миналата година се равняват на 6.65 млрд. лв., като от тях инвестирани са 6.36 млрд. лв. Най-голяма част от вложенията са в ДЦК – 2.767 млрд. лв., следвани от акции, права и дялове – 1.85 млрд. лв., както и корпоративни облигации – 1 млрд. лв. Банковите депозити са за 511 млн. лв., а инвестиционните имоти – 154 млн. лв. Най-големи са инвестициите в акции на Ай Ен Джи (38.68%), Бъдеще (34.16%) и Доверие (32.6% от активите). Активите на професионалните фондове са 761 млн. лв., а инвестициите – 727 млн. лв. Над 42% от тях са в ДЦК, докато акциите са за 31.5 на сто. Корпоративните облигации и банковите депозити съставляват 15.97 и 6.86 на сто от вложенията на фондовете. Доброволните фондове управляват 759 млн. лв., като инвестициите им в края на 2014 г. са за 721 млн. лв. Близо 40 на сто от тях са вложени в акции, а 32 на сто – в държавни ценни книжа. Облигациите съставляват 17% от инвестициите, а депозитите – едва 4.26%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *