Анулираха аукцион поради липса на интерес

Анулираха аукцион, организиран от Българската народна банка, като банката проведе търг за продажба на част от емисия № BG 20 400 18 215/24.01.2018 г. (двадесет и пет годишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 24.01.2043 година. Той се реализира при условията, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 100 000 000 лв. и лихвен процент 2.00% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 139 900 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 27 200 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.40. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 83.17 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 2.98%.

Министерството на финансите обаче не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска, както и целта за финансиране при оптимално възможна цена.
Вероятно относително ниският коефициент на покритие (сигнал за не чак толкова силен интерес към новата емисия) и постигната относително висока среднопретеглена годишна доходност от 2,98% бяха в основата на решението на Министерството на финансите да анулира акуциона за 25-годишни ДЦК. Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състоянието, така и необходимостта от дългово финансиране.

 

 

Кольо МИНКОВСКИ

 

One thought on “Анулираха аукцион поради липса на интерес

  • 25.01.2018 в 1:53
    Permalink

    Надявам се следващия път при пускането на подобен аукцион да бъдем уведомени поне няколко месеца по-рано. Защото в тази ситуация медиите информираха едва седмица предварително. Съответно и министерството би следвало да има своите информационни канали, чрез които да комуникира с гражданите и институциите.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *