Банките разпределят по-големи дивиденти

Редица банки тази година разпределят дивиденти, по-големи от миналогодишните.

Заедно с печалбите за 2016 г. има институции, взели решение и за включване в него на неразпределени печалби от предходни години. От разпределение на дивиденти се въздържат някои банки с българска собственост. Това показват поканите за и протоколите от общите събрания на банките в Търговския регистър, които са ги провели и публикували или предстоят да се състоят. Собствениците на шест банки са гласували общо 883.3 млн. лв. дивидент. Това е 70% от цялата печалба в сектора за миналата година.

Дивидентна политика

Дълго време в периода на кризата банките не разпределяха дивиденти, а трупаха капитал и буфери за непредвидени ситуации и лоши кредити. Това беше ангажимент, поет по предписание на БНБ. След кризата дойде фиаското с КТБ през 2014 г. По-големите банки, работещи и с по-високи капиталови показатели още от 2014 г., са във възможност да разпределят дивиденти, като собствениците им прилагат различни стратегии – в някои случаи по-консервативен подход с по-малки, но увеличаващи се всяка година стъпки.

След КТБ дойде проверката на активите и стрес тестовете на банките, което също имаше ефект върху дивидентната политика на някои банки.

През следващата година предстои въвеждането на нов буфер за десетте големи банки, както и на новия счетоводен стандарт, който ще изисква начисляване на провизии и за обслужвани кредити според риска им. Това също ще ангажира допълнителен капитал, което означава, че банките трябва да го предвидят и да се подготвят и за това.

Коя банка колко

Най-голям дивидент тази година дава Уникредит Булбанк – цялата нетна печалба за миналата година в размер на близо 291.5 млн. лв. Това идва, след като година по-рано решението беше за половината от печалбата, а за 2014 г. – една трета. Уникредит Булбанк може да си позволи да изплати цялата печалба като дивидент на италианския си собственик, тъй като има капиталов излишък от над 1 млрд. лв. към края на 2016 г. и едно от най-високите съотношения на капиталова адекватност – 27.5%.

Банка ДСК е друга голяма банка, която също изплаща цялата печалба на собственика си – унгарската OTP. Към положителния финансов резултат от 282.2 млн. лв. има и малко над 1.8 млн. лв. неразпределени печалби за минали години. Такава е практиката на банката в последните години.

И ако миналата година само Банка ДСК разпределяше печалба за минала година плюс неразпределени резултати от предходни години, сега това прави и Прокредит банк. При нея миналата година на практика изплащане на дивидент в чист вид нямаше, тъй като банката тук го даде на централата във Франкфурт, която след това го върна като увеличение на капитала. Сега за 2016 г. освен печалбата от 37.7 млн. лв. „Прокредит“ включва и неразпределена печалба от минали години в размер на над 15.8 млн. лв. Така изплатеният за собственика дивидент е в размер на 51.015 млн. лв., а за фонд „Резервен“ банката заделя 2.51 млн. лв.

Според Търговския закон банките са длъжни да заделят печалби, докато фонд „Резервен“ не достигне 1/10 от капитала им.

Друга банка, която разпредели тази година дивидент за последно на собственика си, тъй като го смени с друг, е ОББ. След дълго въздържане National Bank of Greece получи значителен дивидент от бившото си вече българско поделение. От разпределение на дивиденти се въздържат някои банки с българска собственост. Още в края на миналата година след успешното преминаване на проверката на активите ОББ гласува 260 млн. лв. дивидент. При обявяване на сделката по продажбата й на белгийската KBC беше обявено, че предстоят още около 50 млн. евро, които са отчетени при договорената цена (610 млн. евро). Дивидентът беше изплатен през пролетта – 97.9 млн. лв., или около 88% от миналогодишната й печалба. Плащането за ОББ беше на 13 юни 2017 г., когато и сделката беше обявена за затворена.

Райфайзенбанк и Societe Generale Експресбанк също разпределят дивидент. Близо 93% от печалбата си за миналата година „Райфайзен“ е изплатила като дивидент на собственика си. За предходната година беше цялата печалба.

За разлика от миналата година, когато Societe Generale Експресбанк не разпредели дивидент за 2015 г. заради смяна в счетоводната политика на банката, тази година почти 40% от печалбата й за 2016 г. е изплатена под такава форма – 36.031 млн. лв., а остатъкът от сумата в размер на малко над 54.319 млн. лв. е отнесена за други допълнителни резерви.

Въздържание

Сред банките, които няма да разпределят дивидент, са Пощенска банка, Сибанк, както и някои с български собственици – ПИБ, ЦКБ, Българо-американската кредитна банка.

Общото събрание на Пощенска банка предстои да се проведе на 29 юни, но от публикувания дневен ред в Търговския регистър става ясно, че се предвижда да не се разпределя дивидент за 2016 г. Чистата печалба на банката за миналата година е 119.6 млн. лв. Проектът на решение предвижда печалбата да бъде включена в капитала на банката като допълнителни резерви.

Белгийската KBC, която е собственик освен на Сибанк, вече и на ОББ – два дни след приключване на сделката е взела решение чистата печалба на Сибанк за 2016 г. в размер на 32.9 млн. лв. да се отнесе като неразпределена печалба.

От разпределение на дивиденти се въздържат някои банки с българска собственост. ПИБ, както и Инвестбанк поеха изричен ангажимент след стрес тестовете да капитализират печалби, като ПИБ от началото на съществуването си не е разпределяла дивидент. ЦКБ, макар и преодоляла прегледа почти без корекции, също предвижда да не дава дивидент за 2016 г. Общото й събрание, на което да се вземе това решение, предстои да се проведе на 29 юни, информира capital.bg. БАКБ беше друга банка, която реши на събранието си на 5 юни да не изплаща дивидент за миналата година.

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *