Банкови отчети ще отразят новата класификация за лоши кредити

С приетата от БНБ промяна в Наредба 9 една рискова експозиция се класифицира като необслужвана експозиция, ако са натрупани просрочени плащания по главницата или по лихвите със забава над 180 дни. Наредбата е обнародвана на 20 март тази година, след решение на БНБ от 26 февруари тази година и в нея е записано, че първият банков отчет по тези наредба ще е към 31 март 2009 г. Досега лошите кредити бяха тези, по които плащанията са забавени над 90 дни. Променят се и други срокове. За експозиции под наблюдение вече се признават кредити със забава до 90 дни, вместо 60 досега и т.н.
С промяната срокът се удължава по различните категории забава с между 1 и 3 месеца. Така с отчета за 31 март ще видим по-стара картина, отколкото видяхме в отчета за февруари.
Срокът от над 180 дни за признаване на кредит за необслужван е нормално приетият в западната практика и досегашните над 90 дни реално бяха свръхрестрикции на БНБ. С промяната ще се забави с три месеца нуждата банките да провизират на 100% необслужваните кредити, което ще се отрази благотворно на печалбата им през периода.
Условието за над 90 дни влезе в сила от 1 април 2004 г., след като преди това беше над 180 дни, като целта на БНБ беше да следи по-стриктно за евентуално натрупване на лоши кредити. Сега БНБ се отказва от тази изпреварваща информация.
В същото време се наблюдава годишно увеличение от 116% на лошите кредитикъм февруари, като делът им достига 4,49%. При потребителските кредити делът на лошите кредити е 5,85%, при жилищните кредити 3,24%, при други кредити за населението възлиза на 6,02%. При фирмените кредити (без овърдрафт) лошите и просрочени кредити са 4,4%.
Данните не посочват лоши и просрочени кредити при овърдрафтите за фирмите и населението. Овърдрафтите са общо 24,1% от раздадените кредити и ако наистина там няма просрочени кредити, след като липсва такава графа, общо за банковата система просрочените кредити са 3,41% от общия им размер. Вероятно процентът на лоши кредити обаче е като при другите кредити (4,49%), защото те няма как да са изолирано явление от общата тенденция. Овърдрафтите имат падеж и при уволнение на работника или при смяна на обслужващата банка от фирмата, просто не постъпват пари, от които да се изплати овърдрафтът.

insurance.bg
финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *