Безработицата у нас галопира неудържимо

В бюрата по труда са регистрирани 391 683 безработни. Те се увеличават с 15 913 лица спрямо декември 2012 г, съобщават от Агенцията по заетостта (АЗ).
Припомняме ви, през декември показателят беше 11,4 на сто, а през ноември – 11,3%.
От АЗ уточняват, че безработицата през януари традиционно нараства, но че настоящият е най-малкият прираст през първия месец на годината, в сравнение с декември на предходната година, от 1995 г. насам, с изключение на 2009 г.
Причина за увеличаването на безработицата е същественият ръст на потока от новорегистрирани безработни. Голяма част от работодателите освобождават персонал в края на всяка календарна година и в началото на януари освободените лица се регистрират в бюрата по труда.
Новорегистрираните безработни в бюрата по труда през месец януари са 53 566. Частният сектор е освободил 43.8% от тях. Нараства делът на новорегистрираните безработни, освободени от сектор „Услуги”, а на освободените от секторите „Индустрия” и „Селско, горско и рибно стопанство” намалява.
Търсенето на работна сила в бюрата по труда през януари нараства. Обявени са общо над 25 хиляди свободни работни места.
На работа през януари са постъпили 21 874 безработни, със 7 054 лица повече спрямо предходния месец и с 9 662 лица повече, в сравнение със същия период на миналата година.
На първичния пазар са започнали работа 10 хиляди безработни, с над 900 повече от януари 2012 г.
Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (2 511), от търговията (1 396), от държавното управление (1 071 лица), от финансовите и застрахователните дейности (484), от селското стопанство (445), от административните и спомагателни дейности (436), от образованието (405), от строителството (387), от транспорта (304), от хотелиерството и ресторантьорство (283 лица), от операциите с недвижими имоти (282) и др., допълват от АЗ.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *