Безработни и инвалиди получават евтини кредити за бизнес

Безработни, младежи и хора с увреждания ще имат достъп до нисколихвени кредити за развитие на собствен бизнес. Стартиращи и социални предприятия, както и такива, създадени от хора, които са безработни повече от шест месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания ще имат достъп до нисколихвени кредити между 5000 лева и 48 895 лева /равностойността на 25 хиляди евро/.

Това съобщи днес на пресконференция заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и изпълнителният директор на Фонда на фондовете Светослава Георгиева.
Първите споразумения за микрокредитиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха подписани днес . Те са първите, които Фондът на фондовете подписва с финансови посредници през този програмен период. От януари вече ще има достъп до договорените средства – 3, 4 млн.лв, като споразумения са подписани с финансовите посредници „Микрофонд“ АД за 2 млн.лв и „СИС Кредит“ АД за 1, 4 млн.лв.
Чрез финансовия инструмент ще бъдат подкрепени хора, които при равни други условия, не биха имали достъп до финансиране от банките, обясни заместник-социалният министър Зорница Русинова. Срокът за погасяване на заемите е до 10 години с възможност за двегодишен гратисен период. Лихвеният процент на кредитите е значително по-нисък от пазарния – между 2, 9 на сто и 7, 2 на сто.
По думите на Русинова така ще бъдат подкрепени предприемчиви българи, които имат идея, но поради това, че предприятието няма опит и активи, нямат достъп до кредитен ресурс. Важна е и подкрепата на млади хора и безработни, особено в районите с висока безработица, където общината е единственият работодател. Това би било добър инструмент за създаване на заетост и започване на собствен бизнес, каза Русинова .
Финансира се придобиване на материални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаето лице или покриване на други разходи, свързани с основната стопанска дейност/. В рамките на срока за усвояване на кредитите ще има семинари за насърчаване на предприемачеството и повишаване на финансовата култура на хората в по-малките градове. За стартиращо предприятие се приема такова, което функционира до 2 години .
Общият ресурс от Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“, насочен към кредитните инструменти е 70 милиона лева. ОПРЧР има сериозен напредък в изпълнението и програмирането на средствата, които са на разположение на България от Европейския социален фонд, отчетоха от социалното министерство. Разгърнатите мерки и проекти в изпълнение допринасят за подобреното състояние на пазара на труда и ниските нива на безработицата, които са рекордно ниски за страната от десетилетие насам, допълват от министерството в информация по темата.
Подкрепа със средства по ОПРЧР са получили близо 180 000 души, като значителна част от тях – близо 50 000 души са получили услуги за мотивиране за започване на работа или са включени в обучения, 45 000 безработни са започнали работа, 40 000 младежи са започнали първа работа или са преминали обучение или стаж, над 48 000 хора с увреждания или невъзможност за самообслужване са получили социални услуги.
Програмата заема челните места в нивото на програмиране и степента на реално извършените плащания. Близо 82 на сто е достигнало нивото на програмираните средства. Разплатени са 22 процента от общия бюджет на програмата. В изпълнение са 48 операции на обща стойност 1 милиард и 340 млн. лв Сключени са 1750 договора за постигане на по-качествена заетост и социално включване на уязвими групи от населението.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *