Без стикерите за застраховка „каско“ по колите от понеделник

 
След тази дата на физическите лица ще бъде налагана глоба в размер на 50 лв.
Според приетите промени за изменение и допълнение на Кодекса за застраховане се забранява поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор във връзка с това моторно превозно средство (Чл. 186а).
Застраховател или презастраховател не може да изисква под никаква форма поставянето на знаците, белезите или другите индикации като предварително условие за сключването и/или влизането в сила на застрахователния договор във връзка със съответното моторно превозно средство и/или за покриването на един или повече рискове по застрахователния договор, както и не може да договаря или да включва в общите условия по такава застраховка поставянето на знаците, белезите или другите индикации като задължение на застрахованото лице, на застраховащия или на третото ползващо се лице.
Липсата на такива знаци, белези или други индикации не може да бъде основание за изключване от покритие на един или повече рискове по застрахователния договор, за изменение или прекратяване на застрахователния договор или да бъде обвързвано с каквито и да е неблагоприятни правни последици за застрахованото лице, застраховащия или третото ползващо се лице.
Забраната обаче не се отнася за знаците, белезите или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт. Такива са индикациите, които рекламират физическо или юридическо лице, негов търговски знак или марка, негов продукт, стока, услуга, търговска марка или други подобни и те не са обвързани със сключването на застрахователния договор. По този начин например не се забранява емблемата на марката, която карате.
Застраховател, който извърши или допусне извършването на посоченото нарушение, се наказва с имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лв. (Чл. 315б).
Преди дни Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) обяви, че през последната година кражбите на автомобили са намалели с около 40% и отрекоха да има връзка между пасивното маркиране и отнемането на коли.
„С изключение на една – две марки, останалите коли почти не се крадат. Стикерите по никакъв начин не помагат на клиента“, категоричен е председателят на УС на АБЗ Данчо Данчев. До 2 месеца АБЗ ще има данни дали компании нарушават забраната за поставяне отличителни знаци, свързани със застраховката автокаско.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *