Бизнесклиматът се влошава, оптимизъм за услугите

Показателят „бизнесклимат в промишлеността“ намалява с 2 пункта, което се дължи на изместването на очакванията на предприемачите за бизнес-състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро“ към запазване на „същото“ състояние. По отношение на продажните цени мениджърите очакват известно повишение през следващите три месеца. Показателят „бизнесклимат в строителството“ запазва равнището си от предходния месец. Преобладаващите очаквания на мениджърите за продажните цени в бранша са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. „Бизнесклиматът в търговията на дребно“ се понижава със 7,7 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес-състоянието на предприятията. Търговците не предвиждат увеличение на цените през следващите три месеца. Бизнесклиматът в сектора на услугите се повишава с 5,7 пункта в сравнение с май поради по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес-състоянието на предприятията. По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат намаление през следващите три месеца.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *