БНБ очаква икономически ръст от 2.1% тази година

През 2022 г. икономическият растеж в България ще се забави до 2.1%.

Забавянето ще се дължи на по-слабия растеж на частното потребление и на по-големия отрицателен принос на нетния износ.

Икономическата свобода в България е в застой - Money.bg

Това се посочва в актуализираната макроикономическа прогноза на Българската народна банка.

„Започналата на 24 февруари 2022 г. война в Украйна води до драстично засилване на несигурността относно перспективите пред икономическата активност и инфлацията в България и затруднява значително тяхното прогнозиране, информира profit.bg.

България има най-съществена експозиция към конфликта по линия на вноса на суров петрол, природен газ и ядрено гориво от Русия, както и по линия на наблюдаваното покачване на цените на основните суровини след началото на войната.

Същевременно българският износ на стоки и услуги за Русия, Украйна и Беларус е сравнително ограничен и възлиза на 2.1% от брутния вътрешен продукт през 2021 г., или 3.3% от общия износ на български стоки и услуги“, посочват от централната банка.

Икономистите на банката прогнозират, че през 2023 г. растежът на БВП ще се ускори до 3.9%, след което през 2024 г. леко ще се забави до 3.7%.

ЕК: Възстановяването на българската икономика се отлага - България - DarikNews.bg

По отношение на трудовия пазар БНБ очаква ръст в броя на заетите лица с 0.5% през 2022 г., като тази динамика ще бъде ограничавана от несигурната външна среда и забавянето на икономическия растеж в страната. Растежът на заетостта се очаква да се ускори до 0.9% през 2023 г. в съответствие със засилването на икономическата активност, след което да се забави до 0.3% през 2024 г.

Същевременно коефициентът на безработица плавно ще се понижи от 5.2% през 2022 г. до 4.7% през 2024 г.

„Растежът на кредита за частния сектор се очаква да се забави през 2022 г. и в края на годината да достигне 6.8% (при 8.8% през декември 2021 г. ), за което основно влияние се очаква да има по-слабият темп на нарастване на кредита за домакинствата в условията на повишена несигурност в икономическата среда и съществено забавяне на растежа на частното потребление.

Същевременно прогнозираната висока инфлация през текущата година в съчетание с все още ниските лихвени проценти по кредитите е възможно да продължат да стимулират търсенето на жилищни кредити“, отбелязват икономистите на БНБ.

Централната банка уточнява, че базисният сценарий на нейната макроикономическа прогноза се характеризира с много голяма несигурност за тенденциите във външната среда, дори и в краткосрочен план, в резултат на продължаващия военен конфликт между Русия и Украйна.

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *