Борсата стартира през октомври с възходящо движение на индексите

През първата седмица на месец октомври се наблюдаваше стремеж към възходящо движение на индексите на родната борса. Измерени на седмична база три от четирите борсови индекса отчетоха растеж. Най-старият борсов индекс SOFIX прибави 1.29 % и достигна ниво от 475.02. Индикаторът, следящ развитието на 40-те най-големи компании на пода на българската борса – BG40 завърши седмицата с ръст от 0.4 % и достигна стойностот 128.09 пункта. BGTR30 също отчете нарастване с 0.75 % на седмична база идостигна 358.05 пункта. Само индексът, следящ развитието на дружествата със специална инвестиционна цел, BGREIT отчете седмичен спад от 2.03 % и достигна48.24 пункта. За разглеждания период на БФБ са сключени общо 3 399 сделки, които възлизат на общата сумаот 6 506 043.23лв. Общо изтъргуваните акции са 4 311 803 броя.
През изминалата седмица книжата на банките бяха едни от акциите, които се оцветиха в зелено. Акциите и на четирите банки успяха да завоюват повишение, като най-голям се оказаръстът на книжата на Централна кооперативна банка, които прибавиха 3.82 %, и достигнаха в края на седмицата 1.495 лв. за лот, при останалите банки повишението е съответно за Първа Инвестиционна банка 1.53 % , за Българо-американска кредитна банка 1.56 %, за Корпоративна търговска банка 1.79 % .
Измерени на седмична база повишение регистрираха и акциите на Химимпорт с 2.88 % и в петък затвориха на цена от 2.5 лв. за брой, привилегированите акции на Химимпорт също се присъединиха към зелената вълна и прибавиха 1.32 % към цената си спряма миналата седмица. В групата на повишаващите се акции се включиха още книжата на Неохимс ръст от 1.1 % и наЕнемона с ръст от 5.14%. През изминалата седмица БФБ публикува съобщение за официалното откриване назавода за фотоволтаични панели на Соларпро АД в Силистра. Основен акционер в Соларпро АД е Каолин АД. В резултат книжата на Каолинприбавиха 6.16 % и достигнаха 6 лв. за брой.
От съобщение на БФБ става ясно, че Министерството на околната среда и водите одобри осъществяването на инвестиционното предложение Mодернизация и разширение на Цинковия завод, нова система за сярна киселина и нов Електролитен цех.
С това решение министерството отблокира инвестицията, която беше спряна от министър Чакъров. Проектът гарантира постигането на всички изисквания за работна и околна среда и повишаване капацитета за производство на цинк с 40 %. Като отговор на публикуваното съобщениеОловно-цинковия комплекс също попадна в групата на печелившите и на седмична база прибави 5.08 % към стойността на акцията.
На червения полюс останаха книжата на Мостстрой, които загубиха 3.47 % на седмична база, Трейс Груп Холд отчетоха спад от 3.06 %, Монбат загуби 1.63 % от стойността си за една седмица. Книжата на Холдинг Пътища успяха в петък да обърнат посоката на спад, която следваха цяла седмица, и прибавиха 0.09 %като достигнаха 3.365 лв. за брой.

Посочената информация не е препоръка за покупка и продажба на ценни книжа!

Валентина Паунова – обслужване на клиенти в ИП „Популярна каса 95” АД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *