Брутният външен дълг в края на септември 2018 г. е 63.9% от БВП

 

Снимка: БГНЕС

Брутният външен дълг в края на септември 2018 г. е 63.9% от БВП .По данни на Българска Народна Банка (БНБ) брутният външен дълг в края на септември 2018 г. е 33 718.4 млн. евро (63.9% от БВП), което е с 321.1 млн. евро (1%) повече в сравнение с края на 2017 г. (33 397.3 млн. евро, 64.6% от БВП). Дългът нараства с 313.6 млн. евро (0.9%) спрямо септември 2017 г. (33 404.8 млн. евро, 64.7% от БВП).

В края на септември 2018 г. дългосрочните задължения са 25 666.2 млн. евро (76.1% от брутния дълг, 48.6% от БВП), като нарастват със 70.8 млн. евро (0.3%) спрямо края на 2017 г. (25 595.3 млн. евро, 76.6% от дълга, 49.5% от БВП). Дългосрочният дълг намалява с 67.8 млн. евро (0.3%) спрямо септември 2017 г. (25 734 млн. евро, 49.8% от БВП).

Краткосрочните задължения възлизат на 8052.2 млн. евро (23.9% от брутния дълг, 15.3% от БВП) и нарастват с 250.2 млн. евро (3.2%) спрямо края на 2017 г. (7802 млн. евро, 23.4% от дълга, 15.1% от БВП). Краткосрочният външен дълг нараства с 381.4 млн. евро (5%) спрямо септември 2017 г. (7670.8 млн. евро, 14.8% от БВП), информира infostock.bg.

По данни на БНБ брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на септември 2018 г. е 5616.3 млн. евро (10.6% от БВП). Спрямо края на 2017 г. (5719.2 млн. евро, 11.1% от БВП) той намалява със 102.9 млн. евро (1.8%). Външните задължения на сектора се понижават с 414.4 млн. евро (6.9%) спрямо септември 2017 г. (6030.7 млн. евро, 11.7% от БВП).

Външните задължения на сектор Банки са 4649.6 млн. евро (8.8% от БВП). Те се повишават с 370.9 млн. евро (8.7%) спрямо края на 2017 г. (4278.8 млн. евро, 8.3% от БВП). Дългът на сектор Банки нараства с 377.5 млн. евро (8.8%) спрямо септември 2017 г. (4272.2 млн. евро, 8.3% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 10 764.4 млн. евро (20.4% от БВП). Те нарастват с 83.7 млн. евро (0.8%) спрямо края на 2017 г. (10 680.7 млн. евро, 20.7% от БВП). Дългът на сектора нараства със 116.2 млн. евро (1.1%) спрямо септември 2017 г. (10 648.3 млн. евро, 20.6% от БВП).

В края на септември 2018 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 688.1 млн. евро (24% от БВП), което е с 30.6 млн. евро (0.2%) по-малко в сравнение с края на 2017 г. (12 718.7 млн. евро, 24.6% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране нараства с 234.4 млн. евро (1.9%) спрямо септември 2017 г. (12 453.7 млн. евро, 24.1% от БВП).
През януари – септември 2018 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 4339.1 млн. евро (8.2% от БВП) при 3607.7 млн. евро (7% от БВП) за януари – септември 2017 г. От тях 284.6 млн. евро (6.6% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 856.9 млн. евро (19.7% от общия размер) за сектор Банки, 1492.7 млн. евро (34.4%) за Други сектори, а 1704.8 млн. евро (39.3%) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари – септември 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 4126.7 млн. евро (7.8% от БВП) при 4418.5 млн. евро (8.6% от БВП) за януари – септември 2017 г.

По данни на БНБ нетният външен дълг в края на септември 2018 г. е отрицателен в размер на 3689.9 млн. евро (7% от БВП), като намалява с 2623.2 млн. евро (245.9%) спрямо края на 2017 г. (отрицателна стойност от 1066.7 млн. евро, 2.1% от БВП). Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 2944.2 млн. евро, 8.5%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 321.1 млн. евро, 1%). Нетният външен дълг намалява с 2291.6 млн. евро (163.9%) спрямо септември 2017 г. (отрицателна стойност от 1398.3 млн. евро, 2.7% от БВП).

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *