БСК: Голяма част от фирмите са в технически фалит

Сред останалите идеи на работодателската организация е и съкращаване на сроковете по обявяване във фалит. Това е една от мерките на БСК за подобряване на бизнес средата у нас в условия на криза. Голяма част от предприятията у нас са в технически фалит, отбеляза Божидар Данев, изпълнителен председател на стопанската камара.

Данните на НСИ показват, че едва 7% от новорег истрираните фирми оцеляват след 5-та година. Останалите трябва да преминат през дълги, сложни и скъпи процедури, свързани с преустановяване на дейността. За дълъг период са замразени активи, неносещи доход. Продължителни са и сроковете за овъзмездяване на кредиторите.
В началото на декември камарата ще излезе с точни данни за тази година за броя на дружествата, които са близко до технически фалит, без да са започнали процедури по несъстоятелност. Дългите процедури по несъстоятелност блокират активите на тези фирми, които нищо не произвеждат, а кредиторите остават продължително невъзмездени, което влече тяхната бъдеща несъстоятелност, посочват от камарата.
Друго предложение на БСК е разширяване на възможността за арбитражно разрешаване на търговски споровете с възложителите на обществени поръчки – общини и държава, за да се укори съдопроизводството. Бизнесът настоява да има механизъм на „парламентарен борд“, за да се минимизира броят на новите законодателни актове, включително и на подзаконовите норми.
Най-продуктивно по подзаконови актове е министерството на земеделието. Законите да се внасят задължително с оценка на въздействието им, искат още от БСК. През 2010 г. са били приети нови 174 закона, в които се предвиждат промени в други 158 закона. За пореден път бизнесът поиска ускорено въвеждане на електронно правителство.
Да има публичен регистър на дарителите на държавни институции и връзка с регистъра на обществените поръчки. Това е една от другите идеи на организацията. Обикновено спонсорите и дарителите получават обществените поръчки, отбеляза Данев.
Бизнесът настоява за ограничаване на износа на добавена стойност от България: Не може за две години над 1 млрд. лева по-малко да са постъпленията от данък пачалба, а да се увеличават оборотите и приходите на компаниите. Практиката показва, че обикновено разходите на фирмите остават за страната ни, а печалбите се изнасят навън, каза Данев.
България всяка година слиза надолу в международните рейтингови класации въпреки добрите макроикономически параметри, ниските данъци и стабилната банкова система. Това коментираха от БСК. Нестабилната правна система, неефективната администрация и претоварената съдебна система са сред големите минуси за развитието на бизнеса.
Сред мерките, свързани с банковото обслужване и инфраструктура, личат:
Премахване или значително ограничаване размера на таксата за предсрочно погасяване на кредити. Това ще стимулира банките да предлагат по-конкурентни условия за кредитиране и ще създаде възможности за рефинансиране на дългосрочните кредити, твърдят от БСК.
Изграждане на системи за електронно instant разплащане и за 24-часово банкиране на самообслужване. Доближаване до структурата на банковите такси в ЕС, обвързани с нивата на покупателната способност на населението.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *