България с 4.2% ръст на БВП през 2021

През четвъртото тримесечие на 2021 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) показват ръст от 4.7% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 1.0% спрямо третото тримесечие на 2021 година, показват данните на НСИ.Днес НСИ отбелязва своя професионален празник — Радио и ТВ 999 новини от България и света, слушайте ни и онлайн по РАДИО 999

БВП за 2021 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 132 744 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2021 г. се увеличава в реално изражение с 4.2% спрямо 2020 г. по предварителни данни, economynews.bg.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2021 г. възлиза на 38 418 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 5 587 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.709779 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 22 470 млн. долара и съответно на 3 267 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 19 643 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 856 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност[2] (БДС) през четвъртото тримесечие на 2021 г. възлиза на 34 139 млн. лв. по текущи цени.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3.3%, като се увеличава с 0.3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 3.7 процентни пункта до 26.0%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 70.7% при 74.7% през съответния период на предходната година.

Тримесечни изменения по сезонно изгладени данни

Според сезонно изгладените данни през четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 1.0%. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1.9%.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 1.0%, а бруто капиталообразуването с 0.1%.

НСИ обяви 9,9% ръст на БВП, но спрямо локдауна през 2020 - Бизнес — Стандарт Нюз

Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни със 7.4%, а вносът на стоки и услуги – с 4.8%.

Годишни изменения по сезонно изгладени данни

БВП нараства с 4.7%, а БДС с 5.7% през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

Растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: Селско, горско и рибно стопанство – 16.5%, Промишленост – 12.7%, Култура, спорт и развлечения, други дейности – 10.4%, Операции с недвижими имоти – 8.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 6.5%, Финансови и застрахователни дейности – 3.9%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 3.8%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 3.5%.

По отношение на компонентите на крайното използване най-голямо влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 7.4%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 13.4%, а вносът на стоки и услуги – с 12.1% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *