Бюджет 2018: официалната маска на корупцията

Бюджет 2018 като среднощна драма в парламента: имаше за всекиго по нещо – среднощни препирни, умиращи хора по улиците, обвинения в корупция и популизъм. В крайна сметка, както се и очакваше бюджетът бе приет, като за него освен депутатите от управляващата коалиция гласуваха и патериците от ПП „Воля“ на обвиняемия Марешки.

Очаквано основните му критици бяха народните представители от БСП и ДПС. От левицата представиха перфектно разработен алтернативен бюджет на този, даден от правителството на измамата, корутпцията и кражбата .
Както всяка година дебатите започнаха с приходната част на бюджета. Традиционно от управляващите занижават приходите и залагат дефицит. По този начин те си гарантират, че поне бюджетът ще бъде изпълнен и няма да се налага в края на годината да се „червят“ като го осъвременяват.
Разбира се традиционно опозицията атакува занижената приходна част, за да поиска по-високи разходи и по този начин да прокара своята политика и да зарадва избирателите си.
От тук нататък следват споровете по разходите и по-специално по съответните секторни направления.
Очаквано най-острите дебати са за секторите, които касаят най-голяма част от населението и ползват най-голям обществен ресурс, а това са здравеопазване и пенсионна система.
При здравеопазването дори се стигна президентът да наложи вето на бюджета на НЗОК заради мораториум върху новите лекарства през 2018 г. Ветото бързо бе преодоляно в НС, но БСП се закани да даде бюджета на КС. Според левицата мораториума обрича на смърт тежко болни хора. Лют спор имаше и за финансирането на общинските болници, голяма част от които са пред фалит.
Втората тема по която се водиха остри дебати разбира се бяха пенсиите. След като управляващите вдигнаха минималната пенсия на 200 лв. през тази година те решиха за 2018 г. всички пенсии да се повишат с 3.8% от 1 юли. От опозицията обявиха, че повишението е „мизерно“ и поискаха по-голямо – поне с 10%. Това би струвало на бюджета над 1 млрд. лв. изчислиха от ГЕРБ и отхвърлиха предложението.
Дебатите по бюджетите за силовите ведомства останаха вяли. Там стана ясно, че ще има повишение на заплатите с над 10% и доокомплектоване на персонала. Пари за нова техника обаче не са предвидени.
По-голям консенсус имаше при бюджета за образование, след решението на правителството да вдигне ударно учителските заплати. Големият спор там бе за финансирането на частните училища. Друга болна тема бе и закриването на училища в малките населени места.

Какво съдържа Бюджет 2018

За културата – вижте колко се дават на кобура и си направете сметка за култура

Парламентът отпусна допълнителни 254 хиляди лева за заплати в сферата за 2018 г., предаде БТА.
Така предвидените средства за персонал в бюджета на Министерството на култура ще са общо 101 727 300 лева, решиха депутатите.
Увеличението на средствата отива по направление „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“.
В срещите си с парламентарните групи преди приемането на бюджета синдикатите поискаха увеличаване на средствата за заплати в сферата на културата.
В бюджета за догодина за политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование са отделени 151 366 900 лева, за политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство – 18 949 800 лева, а по бюджетната програма „Администрация“ – 4 965 700 лева.

За образованието – на лов за напуснали ученици, влошаване на качеството

Разходи от 584 470 500 лв. за Министерството на образованието и науката за следващата година прие парламентът. Текущите разходи са 573 365 500 лв., като за персонал са предвидени 322 996 200 лв., в т.ч. за персонал без делегирани бюджети – 28 774 100 лв.
За периода 2018-2020 г. е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование с цел постигане на удвояването им през 2021 г.
С цел обвързване на финансирането с качеството на образованието, от следващата година ще бъде променена системата на делегираните бюджети като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, а в по-дългосрочен период – и от качеството на образователния процес.
Народното събрание утвърди и разпределението на разходите по области на политики и бюджетни програми както следва:

  • за областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование – учене през целия живот – 524 252 100 лв.;
  • за равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал – малко над 55 млн. лв.

Планираните приходи са за 13 100 000 лв., като от държавни такси са заложени постъпления от 730 000 лв.
Субсидии и други текущи трансфери за 6 260 000 лв. записаха депутатите.
Народното събрание определи предоставеният трансфер за БАН да бъде 83 075 800 лв., за държавните ВУЗ – 414 943 300 лв.

За здравеопазване – тук частните болници са част от лицето на корупцията

С 8,1 млн. лева се увеличават средствата за персонал по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на капиталовите разходи по бюджета му. Така средствата за персонал за догодина ще са общо 215 919 100 лева, а за капиталови разходи в МЗ са предвидени 11 900 000 лева.

За МВР  – пионер в разходите и с отчайваща ефективност
Парламентът прие 55 млн. лева повече за персонал в бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. в сравнение с настоящата година.
Предвижда се увеличението на средствата да бъде използвано за повишаване на ефективността при изпълнението на политиката в областта на сигурността и вътрешния ред, осигуряване на плащанията за възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски във връзка с предвиденото увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари догодина от 460 лв. на 510 лв. Пари са предвидени и за увеличаване на вноската за фонд „Пенсии“ за служителите, чиито правоотношения се уреждат по Закона за държавния служител, и лицата, работещи по трудово правоотношение.
Предвидените разходи в бюджета на МВР са общо 1 296 400 000 лв., които са с 62,8 млн. лв. над утвърдените за министерството за 2017 г. Разчетените средства за персонал са 1 161 763 000 лв. за следващата година.

За отбрана – мъглата продължава да се стеле над ведомството

Разходи за 1 193 319 000 лв. одобри парламентът за Министерството на отбраната /МО/ за следващата година. Текущите разходи ще са 1 137 955 000 лв., в т.ч. за персонал – 911 730 000 лв.
За субсидии и други текущи трансфери са предвидени 2 528 000 лв.
Заложените приходи на МО са 44 000 000 лв.
За политика в областта на отбранителните способности са предвидени 1 116 953 000 лв., а в областта на съюзната и международната сигурност – 76 366 000 лв.
Депутатите утвърдиха и трансферите от бюджета на МО за държавните висши училища.

За правосъдие и съдебна власт – мониторингът продължава, системата си остава същата

Не получи подкрепа предложението на „БСП за България“ по бюджета на Министерството на правосъдието, което предвиждаше възможност за увеличение на заплатите на служителите в затворите с 20 процента, а не с предвидените сега 5 процента.
Депутатите утвърдиха окончателно и бюджета на съдебната власт за 2018 г., в който планираните приходи, помощи и дарения са 116 000 000 лв., а разходите – 591 120 000 лв., от тях заложените текущи разходи са 575 650 000 лв.
Народното събрание гласува 32 487 500 лв. за ВСС, за ВКС – 17 562 700, за ВАС – 14 760 500 лв., за прокуратурата – 221 715 500 лв.
Съдилищата ще получат от републиканския бюджет 294 188 500 лв.
Парламентът утвърди максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., на 93 244 200 лв., и таван на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани – 90 342 700 лв.
Утвърдените максимални размери могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на ВСС. Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет, предвидиха депутатите.

Социалната сфера – сиромашия и геноцид

Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете от 1 до 2-годишна възраст ще бъде 380 лева, реши парламентът. Така през следващата година паричното обезщетение се увеличава от 340 на 380 лева.
Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни.
През 2018 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, а се върнат на работа, да получат обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане.
Парламентът определи дневен минимален размер на обезщетението за безработица от 9 лева и дневен максимален размер на обезщетението за безработица от 74,29 лева.
В бюджета за следващата година минималният дневен размер на обезщетението на безработица се увеличава от 7,20 лв. на 9 лв.
От следващата година се променят изискванията за право на парично обезщетение за безработица – внесени или дължими осигурителни вноски във Фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца от последните 18 месеца.
От 1 юли 2018 г. минималната пенсия ще бъде 207,60 лв.(от октомври 2017 г. тя е 200 лв., дотогава – 180 лв.).
Парламентът прие пенсиите да се преизчисляват с 1,169% за всяка година осигурителен стаж.
Парламентът прие бюджета на Фонд „Пенсии“ в размер на 4, 430 млрд. лв. за приходи и 8,351 млрд. лв. за разходи.
Приходите в бюджета на фонда се формират от осигурителни вноски, други приходи и трансфери от централния бюджет на ДОО. В частта разходи парламентът одобри 8, 351 млрд. лв. за пенсии.
В бюджета се увеличава размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” с един процентен пункт – 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г ., при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника, и 14,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 8,22/6,58.
Бюджетът предвижда от 1 януари 2018 година процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула да се увеличи от 1.126 на 1.169, в резултат на което всички пенсии ще бъдат увеличени с 3.8 на сто от 1 юли.
Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, не се осъвременяват, а се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,169. Приетият бюджет на Фонд „Пенсии“ е с излишък от 3,921 млрд. лв.

 

Преценил бюджета: Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *