Важно за работещите в чужбина, парламентът променя няколко точки в закона

Парламентът коригира Закона за насърчаване на заетостта по изискванията на ЕС. С промените, приети окончателно на днешното заседание, парламентът промени закона спрямо изискванията на Договора за функционирането на Европейския съюз относно услугите на вътрешния пазар.

Европейската комисия (ЕК) счита, че със задължението за регистрация на всички посреднически договори, сключени с чуждестранни работодатели, предвидено от Закона, при ограничаване на срока на валидност на удостоверенията до 5 години, се ограничава по непропорционален начин свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги.

С промените ще се отстранят констатираните от ЕК несъответствия, е записано в мотивите. Отменя се регистрацията на посредническите договори, сключени с чуждестранен работодател / корабопритежател; въвежда се безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа; регламентира се дейността за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в България, допълва БТА.

Предвижда се срокът за деклариране на промяна в статуса на регистрираните безработни лица да се изчислява в работни, а не в календарни дни. Освен това се разширява обхватът на лицата, които мога Т Да изпълняват функциите език език ставни к, с цел подобряване на достъпа на работодателите до насърчителните мерки за чиракуване. Преподавател ите От Ес В средното или висшето училище Да заплащат таксата, свързана с издаването на Единно разрешение за пребиваване и работа за тази категория лица. / Inews.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *