Висока оценка на НАП за данъчна прозрачност

Висока оценка получи Националната агенция по приходите /НАП/ след проведен преглед и оценка от Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/.

След анализите от този преглед  Република България получи рейтинг “LARGELY COMPLIANT“ (в голяма степен съответстващ) на българското законодателство, регулаторните режими и административни практики с международния стандарт за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели.

Това е висока международна оценка за страната ни и има изключително важно значение за международната репутация на Република България и представянето й като надежден и равностоен партньор, който ще даде своя принос в общите международни усилия за предотвратяване на трансграничното укриване на данъци и отклонението от данъчно облагане чрез блокиране на възможностите за избягване плащането на дължими данъци, за засилване прозрачността на данъчните системи и стимулиране на ефективния обмен на информация за данъчни цели между държавите.

Високото признание е в резултат на изключително сериозното отношение  при сформиране на  екип от представители на Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Държавна агенция „Национална сигурност“, Българска народна банка, Комисия за финансов надзор, Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията и други институции, за провеждане на  процедурата по прегледа и оценката.

Съгласно констатациите в изготвения доклад от Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели, Република България разполага с всички процедури и източници, гарантиращи навременното предоставяне на поисканата информация от международните партньори, с които страната има сключени спогодби за избягване на данъчно облагане или друг правен инструмент, предвиждащ обмен на данъчна информация при спазване на стандартите за опазване на поверителността на данъчната информация.

Основната препоръка в доклада за подобряване на българското законодателство е свързана с предвидената в Търговския закон възможност за издаване на акции на приносител.  Глобалният форум за прозрачност и обмен на информация идентифицира акциите на приносител като съществен риск пред прозрачността, тъй като същите могат да се ползват за прикриване на действителния собственик/акционер на дружество, за укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане, съответно  за  инвестиране на капитали с неясен произход и придобити от престъпна дейност (измами, кражби, подкупи, търговия с оръжие наркотици и др.), както и използването им за изпиране на пари и финансиране на тероризъм от международни престъпни и терористични организации,

Международният стандарт за прозрачност и обмен на информация изисква от държавите, които разрешават издаването на акции на приносител да отменят института на тези акции или да приложат ефективни механизми, които да позволят идентифицирането на притежателите на акциите на приносител във всеки един случай.

Към настоящия момент държавите членки на Глобалния форум са общо 137, като в него членуват всички държави членки на ОИСР, Г20 и Европейския съюз (ЕС), както и по-голямата част от юрисдикциите с преференциални данъчни режими.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *