Висше училище ще стартира с водосвет от Бачковския манастир

Уникалният за българските условия специализиран образователен комплекс по информатика и компютърни науки в „Техпарк Оптела“  включва няколко водещи звена и направления: Учебен център „Индийски институт за хардуерни технологии“, Колеж „Омега“, фирмата ИТ „Академия“ за програмиране и хостинг, както и съвместна магистратура с Висшето училище по зазстраховане и финанси /ВУЗФ/ – София. На 11 май след учредително събрание и водосвет в Бачковския манастир ще бъде представен и ще започне същинската реализация и на  образователния проект Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“. Може би по-точно е да се каже, че това не е само проект, а по-скоро сериозен опит за реформи  в образованието, където, с предлагането на „бързи уроци“ със  съвременен франчайз, да се извършва обучение  и предоставя възможност за развойна дейност в сферата на софтуерните иновации, мобилните приложения, в лабораториите за компютърни мрежи и лазерно-информационни  практики.

Проектът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация. Целта на създаването на Висшето училище е да предостави иновативни образователни услуги, които да привлекат инициативни и търсещи развитие млади хора, които в бъдеще да намират квалификационна подкрепа и развитие на своите знания и практически умения. Иновациите в образователните услуги, особено във висшето образование са много съществени за привличането и инкорпорирането на квалифицираните специалисти като преподаватели в областта на информационните технологии.

Проектът е дългосрочен и включен в стратегията на публичните дружества в Консорциума за технологии и информатика ДЗЗД – „Корпорация за технологии и иновации“ АД, „Тех парк Оптела“, „Орфей клуб уелнес“ АД и ИТ „Академия“. Важна мисия и цел на проекта: нова технологична грамотност за всички съвременни хора – не само в бизнеса, а също така и в културата, образованието и изобщо в човешкото общуване и растеж.

Крайъгълният камък на глобализацията на ХХI век бе положен в последното десетилетие на миналия век, което се дължи на най-мощния качествен скок в информатиката и технологиите, които сведоха планетата до размерите на джобен компютър (смартфон). Но в същото това време, последните 20-30 години, почти никой не обучава и произвежда кадри за този променен нов бизнес модел и човешкото участие в него. Липсват специалисти за новите ИТ технологии. Необходимите професии на информатиката и новите технологии за онлайн бизнес отсъстват или са едва-едва различими в трети курс.

Важна особеност на новото специализирано висше учебно заведение в Пловдив ще бъде неговата огромна ангажираност с възпитаниците – студенти с главно „С“, превъплъщавайки девиза „Учение цял живот“. Постъпването в МВУИЕЛ ще се предхожда от безплатни лекции за обща технологична грамотност, която ще служи на студентите за добър старт в продължаващо обучение по утвърдени учебни планове. Ще се поддържа широка гама от специализации, актуализации и курсове до 10 години след завършването и това ще става чрез дистанционен достъп, дистанционно обучение и тестове. Освен задочно обучение е крайно необходимо и т.нар. „продължаващо“ обучение. Ориентир са водещите и перспективни професии като технологичен евангелист в социалните мрежи, киберсигурност, информатици по роботика, дронове, криптовалути, мрежов администратор и др.

Принципите на „новото обучение“ в МВУИЕЛ са свързани с най-големия български математик и ръководител в образованието –  академик Благовест Сендов. Той е роден роден в  Асеновград, в подстъпите към Бачковския манастир, и е един от най-видните българи в областта на математиката, компютърните технологии и образованието. Дълги години е бил преподавател, професор, ректор на СУ „Климент Охридски“, министър на образованието, председател на Народното събрание и на БАН, дипломат. На всяка житейска позиция той е отстоявал новостите в науката, образованието и международното сътрудничество. За това той е патрон и почетен председател на бъдещото висше училище.

Идеите и иновациите на акад. Сендов в образованието ще се прилагат в проекта „Махатма Ганди“. МВУИЕЛ ще обучава, но и ще възпитава за възприемане на най-важното в българските, европейските и глобалните ценности, формиране на „чувство за глад за знания“ у студентите чрез специално обучение на преподавателите,  умело балансиране на учение, спорт и релакс в спортен комплекс с игрища, фитнес зали и уелнес процедури,  специални грижи за авторитета на преподавателите, смартфон иновации в образованието. Ще се следват добрите практики, както и най-модерните тенденции в образованието, прилагани в България и по света.

В МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ ще се подготвят специалисти по информатика и електронно лидерство, необходими за дигитална трансформация на индустрията, бизнеса и обществото, или професиите на бъдещето. Четвъртата индустриална революция не просто чука на вратата, тя е на път да си я отвори сама – със замах. Тази революция е наше собствено творение и можем чрез нови форми на сътрудничество да я насочим в определена и желана от нас посока, за да бъде в полза на всички.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *