Влизат в сила правила за изхвърлените телевизори и GSM

ОЕЕО представляват един от най-бързо растящите потоци от отпадъци и правилното им третиране са предпоставка за рециклирането на материали като златото, среброто, медта и редките метали, които се съдържат в използвани телевизори, лаптопи и мобилни телефони. Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник призова страните да изпълнят показателите на новата директива преди официалния краен срок. От 2016 година се въвежда целево ниво на събираемост в размер на 45 на сто от продаденото електрическо и електронно оборудване. На следващия етап – от 2019 година – нивото на събираемост трябва да достигне 65 на сто от продаденото оборудване или 85 на сто от генерираните от него отпадъци. От 2018 година след съответна оценка на въздействието сегашният ограничен обхват на директивата ще бъде разширен, така че да включи всички категории отпадъци от електронно оборудване. Директивата се занимава и с незаконния износ на отпадъци. Незаконният превоз на ОЕЕО представлява сериозен проблем, особено когато е замаскиран като законен превоз на използвано оборудване, за да се заобиколят разпоредбите на ЕС за третирането на отпадъци. Новата директива ще задължи износителите да проверяват дали оборудването работи и да представят документи за естеството на товар, чиято законност е под съмнение. В момента само една трета от отпадъците от електрическо и електронно оборудване в ЕС се събират разделно в рамките на документирана система. Сегашното целево ниво на събираемост в ЕС е 4 килограма на глава от населението, което представлява около 2 милиона тона от около 10 милиона тона ОЕЕО, които се генерират всяка година в ЕС. Очаква се към 2020 г. обемът на ОЕЕО да нарасне на 12 милиона тона. Амбициозната крайна цел на новата директива – 85 на сто събираемост на всички генерирани ОЕЕО – ще гарантира през 2020 г. разделното събиране на приблизително 10 милиона тона или около 20 килограма на глава от населението в ЕС.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *