Вноска от 300-400 лева най-предпочитана за ипотечен кредит

Левът изпреварва еврото в ипотечното кредитиране. Това показва проучване на „Моите пари“ (Moitepari.bg), проведено сред 1100 потребители на портала относно техните нагласи за ипотечните кредити.

Тенденцията от няколко години за пренасочване на кредитоискателите към левови кредити е ясно видима и в проучването. С подобряването на офертите за нов кредит в лева, съвсем закономерен е и по-големият интерес към тях. 66% от далите отговор в проведената анкета са се спрели на националната валута. Основните мотиви за избора им са, че получават доходите си в левове (37% от далите отговор) и по-ниската цена (27% от отговорилите).

За сравнение, според статистиката на БНБ към септември 2017 г. при жилищните кредити на домакинствата тези в левове (със срок от 1 до 5 г. и срок над 5 г.) левът значително изпреварва еврото като предпочитана валута. Така например жилищните кредити над 5 г. са за над 7,8 млрд. лева, от които заеми на стойност 5,9 млрд. лева са в левове и на стойност 1,9 млрд. лева са в чужди валути, от които почти всички – в евро.

На база получените резултати, MoitePari.bg и Централна Кооперативна Банка стартират информационно-образователна кампания за ипотечни кредити. Инициативата цели да се обърне внимание на потребителите върху особеностите на продукта, които трябва да се имат предвид, както при избора, така и при ползването му.

Резултатите от проучването показват, че 32% от потребителите ползват ипотечен кредит, а 36% от неползващите възнамеряват да кандидатстват за такъв.

Според проведеното проучване, изборът на кредитор продължава да се базира на лични впечатления, придобити пряко. 32% от далите отговор са направили избора си след посещение на клон или офис на кредитора. На второ място се нарежда приемане на  предложението на обслужващата банка (23%). Сравнението на оферти в Интернет придобива все повече значение и се нарежда на трето място като отправна точка при търсене на кредит (17%).

Има промяна в начина и нагласите при избор на оферта. В сравнение с предходни проучвания, вече подчертан критерий е Годишният процент на разходите (ГПР), като 24% от далите отговор го посочват като водещ. Лихвата остава сред водещите критерии, като с 20% вече се нарежда на второ място.

Като повтарящата се тенденция се откроява схващането, че лихвата по кредита е фиксирана за целия срок на заема. Въпреки че губи първата позиция, 35 % от далите отговор на въпрос за типа лихва мислят именно това, срещу 37% отговорили, че кредитите им са с плаваща лихва.

Все още анкетираните не се ориентират добре в това как е формирана лихвата им по кредита. Както и в предходни проучвания, така и при настоящото, повечето от тях (32%) посочват, че не са запознати с образуването й. Почти 1/3 от далите отговор, обаче, имат съвсем ясна представа и посочват, че лихвата им е формирана на база пазарен индекс и надбавка.

Най-популярни продължават да бъдат кредитите за суми от 25 000 до 75 000 лв., като тези в размер от 25 000 до 50 000 лв., са най-често усвояваните. Между 15 и 20 г. пък е предпочитаният период за връщането на кредита, като 27% от отговорилите посочват имено този срок.

Ползващите жилищен кредит приемат цената на кредитите за умерена (39%). Въпреки това, делът на тези, които считат, че кредитите са скъпи, остава висок (26%). Макар условията по кредити да се подобряват, 52% от анкетираните продължават да считат, че нивата на лихвите могат още да се подобрят.

Неползващите ипотечен кредит, които желаят да изтеглят такъв, определят сравненията на оферти в Интернет и посещение на клон на кредитиращи институции като предпочитани подходи при избор на кредитор и оферта. С малък превес (29%) биха се доверили на сравнението на оферти, а 27% от отговорилите ще посетят клон или офис на кредитора.

ГПР (30%) и лихвата (25%) ще са водещите критерии при избор на оферта. Неползващите ипотечен кредит (65%) ясно заявяват, че ако кандидатстват за такъв, биха се насочили към опцията за ограничена отговорност. Останалите анкетирани предпочитат пълната отговорност, често поради факта, че параметрите по кредита при тези условия, обикновено са много по-изгодни.

Наблюдава се завишение на желаните суми сред неползващите ипотечен кредит. Предпочитаните суми са в диапазона от 25 000 до 100 000 лв.

70% от анкетираните остават на позиция, че биха желали фиксирана лихва за целия срок на кредита. Резултатите от проучването сочат също така, че за анкетираните най-важно е лихвата да е ясна и да може да се прогнозира.

Сред бъдещите кандидати за кредит най-голям е интересът към заеми със срочност между 6 и 10 г. (23%), а на второ място са тези за срок между 16 и 20 г. (18%). За разлика от ползващите ипотечен кредит, които базирайки се на ГПР считат, че цената на кредитите е умерена, неползващите все още считат, че те са скъпи. Тяхното мнение е базирано на впечатленията им за размера на лихвите, които считат за високи (39%). Като високи те посочват и първоначалните еднократни такси (24%).

При избор на оферта, желаещите ипотечен кредит предпочитат бъдещата им месечна вноска да е в границите 300 – 400 лв. (19% от далите отговор). Между 200 и 300 лв. да е тя желаят 17% от далите отговор. Почти толкова са и желаещите месечната им вноска да не надвишава 400 – 500 лв. (16% от далите отговор), информира economic.bg.

Няма промяна в позицията на неползващите и нежелаещи да ползват жилищен кредит спрямо предходни проучвания на MoitePari.bg. За 31% от далите отговор основните причини за отказа им е, че имат собствено жилище и нямат нужда от кредит за ново. За 19% е нежеланието да задлъжняват, а несъгласието с политиката на банките за едностранна промяна на условията по кредитите (18%), допълват мотивите на анкетираните, защо не желаят да ползват жилищен/ипотечен кредит.

 

 

 

financebg.com

 

One thought on “Вноска от 300-400 лева най-предпочитана за ипотечен кредит

  • 27.10.2017 в 8:21
    Permalink

    „На база получените резултати, MoitePari.bg и Централна Кооперативна Банка стартират информационно-образователна кампания за ипотечни кредити. Инициативата цели да се обърне внимание на потребителите върху особеностите на продукта, които трябва да се имат предвид, както при избора, така и при ползването му.“ Това е изключително наложително. Случвало ми се е да водя разговор с много интелигентни хора и сами да си признават, че не са им обяснявани и не са на ясно с всички детайли при тегленето на ипотечен кредит.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *