Всеки четвърти заем у нас вече е със сериозен проблем

През април 2011 г. проблемните заеми като сума са били 7,7 млрд. лв., а в края на април т.г. вече са 9,7 млрд. лв. Проблемните кредити и този месец чупят пореден рекорд, достигайки дял от 24,43% от всички отпуснати заеми към края на април 2012 г. Като сума те нарастват за месец със 74 млн. лв. до 9,74 млрд. лв. От всички отпуснати корпоративни заеми делът на лошите фирмени кредити е 25,5%. Проблемните потребителски заеми са 19,82%, а лошите ипотечни – 20,41%. Общият ръст на проблемните кредити през април се дължи основно на лошите фирмени заеми. При тях има нарастване с около 1%, или с 47,9 млн. лв. до 6,2 млрд. лв. При жилищните заеми ръстът е с 20,8 млн. лв. до 1,8 млрд. лв., а потребителските остават почти без промяна – нагоре с 4,4 млн. лв. до 1,5 млрд. лв. В същото време статистиката на БНБ отчита за втори пореден месец т.г. ръст в кредитирането. Нарастването в обема на фирмените заеми например е със 136,7 млн. лв. до 33,6 млрд. лв. за месец. Потребителските кредити растат с 19,8 млн. лв. до 7,5 млрд. лв., а жилищните – с едва 5,5 млн. лв. до 8,8 млрд. лв. С почти толкова – 5,6 млн. лв. до 925 млн. лв. нарастват и т.нар. други кредити за домакинствата. Това са заеми, които взимат студенти за обучение или физически лица за финансов лизинг, селскостопански и т.н.. Кредитният портфейл на банките към края на април 2012 г. е бил 52,3 млрд. лв., като се увеличава с 0,3% на месечна и с 3,1% на годишна база. Отпуснатите овърдрафти намаляват с 0,2% през март и с 0,3% на годишна база до 10,8 млрд. лв. към 30 април 2012 г. В скоро време не се очаква значим спад на лошите кредити. Според банкери трябва да свикнем с мисълта, че през следващите 1-2 години ще живеем в икономическа ситуация с по-висок дял на лошите кредити. Те ще спаднат, когато икономиката на страната се нормализира. Засега лошите кредити не нарушават стабилността на банковата системата, защото са покрити с достатъчно буфери.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *