Гаранцията за младежта е инвестиция

Младите хора плащат висока цена в резултат от икономическата ситуация, а младежката безработица достига безпрецедентни нива. Разходите от това да има 14 милиона млади хора (между 15 и 29 години), които нито учат, нито работят, се изчисляват на 1.21% от БВП на ЕС. Това е обща годишна загуба от 153 милиарда евро за държавите членки.Беше важно да не се размива списъкът с възможните мерки в „Младежката гаранция“. Ограничихме ги до четири: качествени предложения за работа, обучение за повишаване на квалификацията, стаж или допълнително образование.Младежката гаранция очевидно има фискална цена. Разходите от бездействието обаче са по-високи. Младежката безработица е скъпа. Тя струва на държавите членки 153 милиарда евро на година в социалните помощи, помощи за безработица и загубени приходи от данъци и печалби. Това се добавя към дългосрочните разходи от безработицата върху икономиката, обществото и младите хора, като увеличен риск от безработица в бъдеще, социално изключване и бедност. Младежката гаранция изисква държавите членки да създадат силни партньорства с образованието, обучението, младежките асоциации, за да гарантират ранната намеса и действие.Схемите за младежка гаранция са инвестиции. Комисията е напълно наясно със ограниченията, които мерките за икономии създават, особено в държавите членки с остри нива на младежка безработица. Нека повторя отново, че ще има положителни резултати от инвестициите в младежката гаранция.Не може да има еднакъв за всички подход при прилагането на младежката гаранция. Действително трябва да вземем предвид многообразието и различните начални точки за държавите членки по отношение на съответните нива на младежка безработица и способностите на различните изграчи на трудовия пазар.Необходимо е обаче силно европейско измерение, тъй като споделяме общата цел да подкрепяме нашата младеж. Трябва да демонстрираме солидарност, особено в момент на строги бюджетни ограничения и да гарантираме, че не правим компромис с бъдещето си, когато консолидираме своите финанси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *