Дефицитът по текущата сметка за 2005 г. достигна 14,9% от БВП

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс за 2005 г. по предварителни данни е 3,163 млрд. евро, което представлява 14,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), съобщиха от Българска народна банка. За 2004 г. дефицитът по текущата сметка бе 1,648 млрд. евро, или 8,5% от БВП.

Основната причина за рекордния дефицит е отрицателното външнотърговско салдо на страната, което за 12-те месеца на миналата година достигна 4,083 млрд. евро (19,5 на сто от прогнозния БВП) при отрицателно салдо от 2,729 млрд. евро (14% от БВП) за 2004 г. Износът на страната се е увеличил с 18,4% в сравнение с 2004 г. до 9,454 млрд. евро, докато нарастването на вноса е с 26,3% до 13,537 млрд. евро, което води до големия търговски дефицит.

Още една причина за нарастването на дефицита по текущата сметка е намалялото положително салдо от услуги. За миналата година то е в размер на 532,4 млн. евро в сравнение със 723,2 млн. евро за 2004 г. Нетните приходи от туризъм се увеличават, но транспортните услуги и други услуги имат негативно влияние върху салдото от услуги. Отрицателното салдо по статията доход също се увеличава до 550,5 млн. евро за 2005 г. в сравнение с 530,6 млн. евро за предходната година.

Нетните постъпления от текущи трансфери обаче нарастват до 937,6 млн. евро от 888,2 млн. евро за 2004 г. В тези средства влизат внесените в страната средства от български граждани, живеещи или работещи в чужбина.

Финансовата сметка за миналата година е 2,697 млрд. евро, докато за 2004 г. тя е била 2,645 млрд. евро. Преките чуждестранни инвестиции намаляват до 1,876 млрд. евро от 2,278 млрд. евро за предходната година, като през 2005 г. те покриват 59,3% от дефицита по текущата сметка. През 2004 г. чуждите инвестиции са покривали 138,2% от дефицита по текущата сметка.

Общият платежен баланс за миналата година е положителен в размер на 549,7 млн. евро в сравнение с положителен баланс от 1,4 млрд. евро за 2004 г. Статията грешки и пропуски е положителна в размер на 1,017 млрд. евро при положителна в размер на 402.9 млн. евро за 2004 г.

През 2005 г. валутните резерви на БНБ нарастват с 324.3 млн. евро

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *