Днес повече от всякога производството е гръбнакът на икономиката

Днес повече от всякога производството е гръбнакът на нашата икономика и ние трябва да осигурим на тези хора средата и подкрепата, която те заслужават. Това каза Ерик Мамер, директор конкурентоспособност в дирекция „Растеж“ на ЕК, на конференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж“. Базисните промишлености са една четвърт от добавената стойност в производствения сектор, тези промишлености са ключови за развитието на високите технологии, а колкото до създаването на работни места – едно работно място в тази област създава още 2,5 по-нататък по веригата. По тази причина внимателно се разглеждат политиките и пречките в промишлените отрасли, допълни Мемер.
Министърът на икономиката Емил Караниколов заяви, че българското председателство на Съвета на ЕС ще продължи усилията за формиране на общи дългосрочни и краткосрочни цели за развитие на европейската индустрия и приемане на Стратегия за обща индустриална политика на ЕС.
Поставяйки акцент на индустриалната политика, България продължава работа по темите от естонското председателство в контекста на посланията на ЕК – инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост, което е първа стъпка към формулиране на общ подход към европейската политика по отношение на общата европейска индустрия, добави министърът.
Ерик Мамер отчете високия ръст на БВП на България през последните години и отбеляза сериозния дял на отрасъла на производствените дейности, като изтъкна, че общоевропейският ръст от по-малко от 15 на сто през 2009 г. сега достига до 17 на сто. Заетостта в производството се разраства устойчиво от 1,5 млн. нетни работни места, създадени след 2013 г., ние се движим напред, каза Мамер и отчете, че това повишава износа, защото промишлеността отговаря за 70 на сто от прекия износ на ЕС и делът на стоките с висока добавена стойност е доста по-висок.
Сред предизвикателствата пред базисните промишлености и в общата промишленост Мамер посочи прехода към дигитална икономка с нисък въглероден отпечатък, осигуряване на достъп до суровини в това число и осигуряване на нови такива. Има и страхове от световна конкуренция, добави Мамер. Той напомни, че ЕК през септември представи нова стратегия в промишлеността за повишаване на конкурентоспособността й в новата икономическа среда. Наше задължение като политици, прилагащи тези политики, е регулаторната рамка по-бързо да се адаптира към новите явления, допълни той.
Мемер изтъкна още, че европейските компании имат нужда от финансиране. За да може да подпомогнем перспективните нововъведения, трябва да се види как по-добре да се стимулират предприятията, допълни той и отбеляза възможността за подкрепа чрез еврфондовете и допълни, че държавите-членки на ЕС непряко също могат да помогнат за растежа на индустрията чрез рамката за обществените поръчки.
Българското председателство ще акцентира върху процеса на доизграждане на цифровия единен пазар с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, каза министър Караниколов. Общата стратегия за индустриална политика трябва да подпомогне интензивното въвеждане на иновации в производството, цифровизацията на индустрията, създаване на работни места и подобряване на достъпа до финансиране за предприятията, изтъкна министърът.
Пред журналисти министър Караников съобщи, че утрешният неформален съвет по конкурентоспособност ще започне политическото обсъждане на предложенията за обща индустриална политика, сред които е и цифровизацията.
Той напомни също, че досега по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ около 500 млн.лева са постъпили в българската икономика, като изтъкна, че се работи по премахване на някои от административните тежести за кандидатите с цел по служебен ред да се набавят изискуеми документи. Министърът каза още, че се наблюдава завръщане на инвеститорите и има сериозен интерес към индустриалните зони, като в момента има около 30 запитвания.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *