До 30 септември ще се подават ГФО

С влизане в сила на Закона извънредното положение е удължен срокът за подаване на годишни финансови отчети. Тези документи могат да бъдат подадени в Агенция по вписванията до 30 септември.

Действащият в нормални условия срок за всички търговци по смисъла на Търговския закон (чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър) срок е до 30 юни. След изтичане на крайния срок Агенция по вписванията предоставя на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок.

По силата на същия закон за извънредните мерки Агенцията по вписванията удължи срока за подаване на декларация за липса на дейност и на годишен финансов отчет. Така търговците могат да обявят липса на дейност за 2019 година до 30 юни, а не както досега – до 30 март.

През 2019 година са подадени около 140 000 декларации за липса на дейност. Според броя на вече подадените до този момент декларации за 2020 година, се очаква 58 процента от търговците без дейност да подадат документа до края на срока – 30 юни.

В парламента се обсъжда създаване на централизирана административна информационна система – единна входна точка за подаване на финансовите отчети на юридическите лица. Това ще стане с промени в Закона за Търговския регистър и за регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Системата представлява влизане в софтуер в единна точка, идентифициране на лицето, попълване на отчетите и на необходимите форми за статистиката и, след валидиране на документа и даване на номер на съответния потребител, институциите сами ще си изтеглят необходимата информация.

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *