Дупка за 5 млрд. лв. във външната търговия на България

Основните пазари на българските експортни компании са Турция, Китай, Русия, Сърбия и Македония, които общо формират 47.1% от износа извън ЕС.
 
Само през август 2012 г. износът за трети страни се увеличава с 38.5% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1.7 млрд. лева, показват данните на НСИ.
На фона на спада на експорта за ЕС, публикуваните днес данни показват преориентиране на българските компании към пазарите, които са по-слабо засегнати от кризата в еврозоната.
В същото време вносът от страните извън ЕС също се покачва, което е още едно доказателство за възстановяването на вътрешното потребление от кризата. За първите осем месеца на 2012 г. вносът от трети страни с повишава с 14.6%, до 13.8 млрд. лева. България внася най-много от Русия, Турция и Китай.
Само през август 2012 г. вносът на България от трети страни нараства с 27.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.9 млрд. лева.
През първите осем месеца на 2012 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 26.6 млрд. лв. или с 2.3% повече, отколкото през същия период на миналата година, като повишението се дължи изцяло на износа към държавите извън ЕС. В същото време вносът е нараснал с 13.1%, до 33.1 млрд. лв.
Българската икономика формира дефицити в търговията си както с ЕС, така и със страните извън него. Общото външнотърговско салдо по цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) за периода януари – август 2012 г. е отрицателно и е в размер на 5 014.0 млн. лева.
Ако прогнозите на правителството се сбъднат и износът за еврозоната продължи да намалява през следващата година, а възстановяването на вътрешното потребление се засили, дефицитът в търговския баланс на страната ще расте.
До началото на финансовата криза той беше компенсиран от притока на чуждестранни инвестиции в страната. След това, силният растеж на експорта, съчетан със свиване на вътрешното потребление, доведе до формиране на излишъци по търговския баланс.
Реално големите дефицити в търговския баланс са една от основните причини за хиперинфлацията в страната през 90-те години на миналия век. Дори и след това те оказват постоянен натиск върху икономиката и цената на капитала в България.
От тук възниква и въпросът, как ще се компенсира дупката във външната търговия през 2013 г? На фона кризата в еврозоната, едва ли може да се очаква силен приток на инвестиции към региона на Централна и Източна Европа, а българската икономика продължава да е все така зависима от вноса на енергийни суровини от Русия.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *