ДФ “Земеделие” отпуска 2 кредитни линии за есенната кампания

Две целеви кредитни линии за подпомагане на есенната кампания от реколта 2009 г.са отпуснати от ДФ „Земеделие“ днес, съобщиха от фонда. Те са за купуване на минерални торове и семена за производството на пшеница. Целевите кредити, които могат да получат регистрираните земеделски производители, са по 6 лв. на дка и в двете направления. Общият ресурс, който УС на ДФ „Земеделие” одобри и който освен за купуване на семена и торове, ще се използва и за подпомагане на сеитбените дейности,е 22 млн. лв. Земеделските производители се задължават да възстановят кредитите за есенната кампания, заедно с 3% годишна лихва в срок до 1-ви октомври на следващата година. Тази година от условията за кандидатстване отпада изискването стопаните да представят в областните поделения на фонда копия на документи за собственост или такива, които удостоверяват правото им на ползване на земеделската земя. Областните поделения ще получават по служебен път информация чрез Интегрираната система за администриране и контрол. Тя е въз основа на подадените заявления за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.Зада се облекчат условията за кредитиране по двете нисколихвени финансови линии отпада и ограничението кандидатите да не са икономически свързани лица. Фондът няма да подпомага земеделски производители, които имат неизпълнени договорни задължения по други финансови линии с настъпил падеж или имат публични задължения към държавния и общинските бюджети.Фермерите трябва да застраховат посевите, които фондът подпомага. Те представят и документи за извършени разходи, както и приемо-предавателни протоколи за купените количества семена или минерални торове. Максималният размер на средствата, които всеки земеделски производител може да получи за една календарна година по всички краткосрочни финансови линии е до 130 хил. лв.
INSURANCE.BG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *