Европейските правила могат да извадят банковия сектор от кризата

Депозитите в банковата система продължават да растат по-бързо от кредитите. В края на април те вече са 57.5 млрд. лв. и възлизат на 72% от брутния вътрешен продукт на страната. Депозитите са повече с 2.2 млрд. лв. от сумата на кредитите, която се повишава с много по-бавни темпове.

Делът на проблемните задължения от кредитите за бизнеса към края на април е 23.9%, като системата продължава да се затруднява в изчистването на лошите и преструктурирани заеми. Въпреки че делът им намалява с 0.2 пр. п. спрямо март, в същото време обемът на кредитите за бизнеса нараства с 0.4%.

На годишна база заемите за компаниите се увеличават с 2.3%, до 35.8 млрд. лв. В същото време депозитите на бизнеса се повишават със 7.1%, до 15 млрд. лв.

Депозитите на домакинствата са 38.9 млрд. лв. в края на април 2014 година. Те нарастват с 10.2% спрямо същия месец на 2013 г. Кредитите, отпуснати от банките на домакинствата са 18.6 млрд. лв. Спрямо същия месец на 2013 г. те нарастват с 0.2%. Делът на проблемните кредити за домакинствата е 19.8%.

Данните на БНБ показват и някои положителни тенденции, като ръст на жилищните кредити с 0.3% на годишна база през април, до 8.892 млрд. лв., спрямо спад с 0.4% през 12-те месеца до март. Но увеличението на отпуснатите заеми в този сегмент от пазара е придружено с покачване на дела на проблемните задължения в портфейлите на банките с 0.02 пр. п., до 21.48%.

Като цяло банковата система остава в кризисна ситуация. Депозитната база расте по-бързо от заемите, което потиска нормите на печалба на кредитните институции, а нивата на проблемните задължения са критично високи, въпреки че рисковата им структура се подобрява.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните покупки на кредити от други парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 177.3 млн. лева.

Високите нива на проблемните задължения, въпреки че не крият системен риск, ограничават отпускането на заеми за бизнеса и домакинствата и повишават цените на кредитите. Така целият процес на движение на парите в икономиката се забавя, което е един от основните фактори, спиращи възстановяването на икономиката.

С въвеждането на единния банков съюз и европейските регулации, които са по-леки от тези на БНБ, намаляването на изискванията за капиталова база и провизии за банките вероятно ще даде тласък на описването на лоши кредити и на възстановяването на финансовия сектор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *