Евросъюзът изразходвал неправилно 5,5 млрд. евро през 2015 г.

Европейският съюз е изразходвал неправилно 5,5 млрд. евро през 2015 г., показва доклад на Европейската сметна палата (ЕСП).

 

Общият размер на бюджетните разходи на ЕС през 2015 г. възлиза на 142,5 млрд. евро, или около 285 евро на всеки гражданин. Тези разходи се равняват на около 1 на сто от брутния национален доход на ЕС и представляват около 2 на сто от общите публични разходи на държавите членки на ЕС.

Сред примерите за средства, които е трябвало да бъда отпускани, ЕСП посочва помощи, предназначени за депутати в Чехия, Италия и Полша, които са били дадени на неизбираеми кандидати.

„Необходимо е ЕС отново да спечели доверието на гражданите”, смятат одиторите на ЕС.

Клаус Хайнер Лене, новият председател на ЕСП, предупреждава, че европейските институции в известна степен са загубили доверието на гражданите на ЕС. В изказването си при представянето на годишния доклад на ЕСП пред Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент той заяви, че в предстоящите месеци и години основно предизвикателство пред ЕС ще бъде да спечели отново това доверие.

Лене посочи пред членовете на Европейския парламент, че е необходимо да бъде проведена реформа, но каквато и да бъде нейната форма, тя следва да почива на солидна финансова основа. Това означава, че ЕС трябва да поддържа добра отчетност, да гарантира, че финансовите правила се прилагат правилно, да достигне икономическа ефективност и да постигне прозрачност и увереност.

„Хората няма да започнат да се доверяват на институциите на ЕС, ако считат, че не управляваме добре парите им и не даваме ясен отчет относно това управление”, заяви Лене.

Тазгодишният доклад на одиторите на ЕС показва, че схемите за финансиране, основани на възстановяване на разходите на бенефициентите, като цяло са засегнати от по-висок процент грешки, отколкото схемите, базирани на права за получаване на плащания. Докладът също така привлича вниманието към рисковете пред финансовото управление, свързани с предоставянето на финансова помощ от бюджета на ЕС (пряко или непряко) под формата на заеми, гаранции и капиталови инвестиции.

ЕСП е заверила отчетите на Европейския съюз за 2015 година, както прави за всяка финансова година от 2007 година. Одиторите също така заключават, че събирането на приходите на ЕС не е засегнато от грешки. За разходите на ЕС обаче изчисленият от ЕСП процент грешки е 3,8 на сто (в сравнение с 4,4 на сто през 2014-а). Този процент не представлява измерване на нивото на измами, неефективност или разхищения, а оценка за размера на средствата, които не е следвало да бъдат изплатени, тъй като не са били използвани в пълно съответствие с правилата на ЕС, informira manager.bg.

Бюджетът на ЕС се приема ежегодно (в контекста на седемгодишните финансови рамки) от Европейския парламент и от Съвета.

Гарантирането на правомерното изразходване на средствата е отговорност предимно на Европейската комисия, както и на другите институции и органи на ЕС. За около 80 на сто от разходите обаче – основно в областта на земеделието и на сближаването – тази отговорност е споделена с държавите членки.

ЕСП тества извадки от операции, за да достигне до статистически обоснована оценка за размера на грешките, засягащи приходите и различните разходни области (групи от области на политика).

 

 

 

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *